ALV_GWG


Hier vindt u de links naar de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 13 september 2021
en de notulen van de ALV van vorig jaar. Schrijf de datum alvast in uw agenda. Tot ziens op onze ALV!

Agenda ALV 13 september 2021

Notulen ALV 14 september 2020 20201209 DEF