Hoe lang lopen de aflossingen op het netwerk?

28 juni 2016

In 2018 is gestart met het aflossen van de lening van de bank. Dit vreemde vermogen wordt in beginsel in 15 jaar afgelost. Door de extra aanwas van leden is het echter niet ondenkbaar dat door extra aflossingen al na 12 jaar de bank geheel is afgelost. Na het aflossen van de bank is het bestuur voornemens de leden voor te stellen om het bedrag boven het € 500,— gestort ledenkapitaal ( € 2.000,— door A-leden en € 1.000,— door B-leden) terug te storten. Dit zal een tijdsperiode van circa 3 jaar in beslag nemen. Een en ander betekent dan dat op een moment tussen de 15 en 19 jaar alle leden met een ledenkapitaal van € 500,— in de coöperatie deelnemen, er geen externe verplichtingen meer zijn, en dan dus het maandbedrag voor de coöperatie voor alle leden met circa € 20,— kan dalen door het vervallen van externe en interne financieringskosten.