Hoe is de coöperatie georganiseerd?

28 juni 2016

Bestuur:
Het bestuur van de lokale coöperaties wordt gekozen door de leden. Bij de officiële oprichting van de coöperaties zijn eenmalig een aantal initiatiefnemers (kar-trekkers) als eerste bestuurders benoemd. Er is een regulier rooster van aftreden van toepassing. Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Meldt het dan bij het secretariaat van de coöperatie waar u als lid staat ingeschreven.

Midden-BrabantGlas:
Midden-BrabantGlas werkt als ‘onderkoepelende’ organisatie.
Het bestuur bestaat uit vier vertegenwoordigers van de vier ‘moeder-coöperaties’ en een onafhankelijke voorzitter.
Midden-BrabantGlas heeft het glasvezelnetwerk in opdracht van de ‘moeder-coöperaties’ aangelegd en zorgt voor onderhoud en exploitatie. Hiermee wordt voldoende schaalgroote behaald om al glasvezelnetwerk rendabel te kunnen functionerenen dus ook continuïteit aan de leden/gebruikers te kunnen bieden. De lokale coöperaties een Midden-BrabantGlas zijn gezamenlijk eigenaar van het netwerk. De aandelen in het eigendom van de ‘moeder-coöperaties’ worden door Midden-BrabantGlas gehuurd om een eenduidige exploitatie mogelijk te maken. Naast de huuropbrengst over hun aandeel in het netwerken ontvangen de ‘moeder-coöperaties’ ook rente over het ledenkapitaal dat door hen aan Midden-BrabantGlas ter beschikking is gesteld om het netwerk aan te leggen. De financiering van de bank wordt ook in de boeken van Midden-BrabantGlas geadministreerd.

De leden van de coöperatie betalen Midden-BrabantGlas voor het gebruik van de belichte glasvezel en nemen diensten af via de providers die samenwerken met Midden-BrabantGlas.