Wie worden er betaald vanuit de lokale coöperaties?

28 juni 2016

Midden-BrabantGlas streeft er naar om zoveel als mogelijk als een virtuele organisatie zonder een eigen personeelsbestand en dure directie te functioneren. De ledenservice, de dagelijkse boekhouding, de technische support, bijzonder en regulier onderhoud en andere zaken worden zoveel als mogelijk extern uitbesteed. Hierdoor kan het bestuur zich beperken tot aansturen en volgen op uitvoering. Hiervoor ontvangen bestuursleden een beperkte vergoeding gerelateerd aan de hoeveelheid werkzaamheden die worden verricht. Deze vergoeding is op basis van een advies van leden van de ‘moeder-coöperaties’ vastgesteld.