Onze definitieve financieringsaanvraag is op tijd de deur uit gegaan!

18 september 2015

Donderdag 17 september is de definitieve financieringsaanvraag voor glasvezelaanleg bij Breedbandfonds Brabant ingediend. Door de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) wordt de aanvraag nu verder bekeken op compleetheid en daarna beoordeelt. Het besluit volgt in de loop van het najaar.

Met een enorme geestdrift is in de afgelopen maanden door een groot aantal vrijwilligers gewerkt om glasvezelaanleg in de buitengebieden voor elkaar te krijgen.

Werkelijk fantastisch!

Met een gedreven inzet en zelfwerkzaamheid voor eigen dorp en streek krijgt de leefbaarheid van ons mooie Brabantse land een geweldige impuls. En dat is goed voor iedereen; daar doen we het voor !

In de komende weken gaan we verder aan de slag om de administratie af te ronden, adressen en pinnetjes op de kaart recht te zetten en de  vele facturen de deur uit te doen zodat die nog mee kunnen in dit BTW kwartaal Q3-2015.

Tevens gaan we samen vol door om onze doelen te verwezenlijken. We houden de vaart er in en zullen u regelmatig op deze site bij het laatste nieuws hiervan berichten !!