Over Midden-BrabantGlas

Midden-BrabantGlas is een burgerinitiatief dat zich sinds een eind 2015 inzet om mensen uit Baarle Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waalwijk, Heusden, een deel van Den Bosch, Vught, Haaren, een deel Oisterwijk, Tilburg en Goirle bij elkaar te brengen om zelf via een coöperatief model een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te gaan laten leggen.

Om dit project te realiseren zijn vier coöperaties opgericht: LangstraatGlas, GroenewoudGlas, GilzeEnRijenGlas en Baarle-NassauGlas.

Deze vier coöperaties zijn vervolgens de enige leden van de onderliggende dochtercoöperatie Midden-BrabantGlas.  Midden-BrabantGlas legt sinds januari 2017 voor de vier coöperaties het netwerk aan en zorgt voor onderhoud en de administratie. Het bestuur van Midden-BrabantGlas bestaat uit Joost Bol (voorzitter) en de voorzitters van de 4 lokale coöperaties te weten Johan Martens (GroenewoudGlas), Theo Krabben (LangstraatGlas) Peter Wouters (GilzeEnRijenGlas) en Jos Rijvers (Baarle-NassauGlas). De onderkoelende coöperatie Midden-BrabantGlas is ingeschreven in de KvK onder nummer 65767489.

De primaire sociaal maatschappelijke doelstelling van dit projectplan is:  Het veilig stellen van de leefbaarheid van het totale buitengebied!
De coöperaties hebben daarbij geen winstoogmerk maar dienen slechts de totale leefbaarheid van het volledige buitengebied!
Om die leefbaarheidsdoelstellingen te ondersteunen biedt het glasvezelnetwerk een kwalitatieve en betaalbare breedband-voorziening voor alle inwoners van die buitengebieden!

Glasvezel is echter (wettelijk) geen nutsvoorziening. De gemeenten investeren daarom niet zelf in de aanleg ervan. De provincie Noord-Brabant bood stimuleringsmogelijkheden om de aanleg van glasvezel in het buitengebied door middel van het verstrekken van leningen uit een breedbandfonds. In de Kempen heeft men van dit fonds gebruik kunnen maken en is  Kempenglas ontstaan, waar inmiddels met de aanleg van het coöperatieve netwerk is afgerond.
Helaas heeft de provincie haar beleid gewijzigd en komen regionale coöperatieve initiatieven niet meer in aanmerking voor een achtergestelde lening uit dit fonds.

Daarom leggen wij ons netwerk – gesteund door de leden van de coöperaties – op eigen kracht aan met een financiering van de bank. Door de lage rentestand en een iets hogere eigen bijdrage van de leden in het kapitaal van de coöperatie is dit mogelijk.

Wij krijgen van alle gemeenten in het werkgebied van Midden-BrabantGlas de volle mededeling en deze vinden het zeer positief dat inwoners zelf het probleem aanpakken door zelf het initiatief te nemen voor de aanleg van een goed betaalbaar glasvezel netwerk door middel van een coöperatieve aanpak.

Midden-BrabantGlas geniet ook de volle steun vanuit de leefbaarheidsorganisatie van de provincie Noord-Brabant om het glasvezelnetwerk in de onrendabele buitengebieden zelf te gaan realiseren. Vooral de spin-off van leefbaarheid initiatieven die hieruit voortkomen helpt de provincie in het realiseren van haar Leefbaarheidsdoelstellingen.

Extra informatie