Overleg met het Ministerie Economische Zaken

24 december 2015

Op 22 december heeft er een overleg plaatsgevonden door de Dhr. N.Ouelaouch van het Ministerie van Economische Zaken en de projectondersteuner van de burgerinitiatieven in Noord-Brabant Dhr. Jo van de Pas.

Aanleiding van het gesprek was de misleidende informatie die KPN in de media gebracht heeft als zou minister Kamp wel even voor een subsidiepotje voor het buitengebied gaan zorgen. Met nadruk is door de heer Ouelaouch vermeld, en zo is de 2e kamer daar ook inhoudelijk over geïnformeerd, dat er geen geld of subsidie door het ministerie van Economische zaken ter beschikking wordt gesteld voor het het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden. Ook subsidies vanuit de Europese Gemeenschap zijn er niet te verwachten. Alle documenten en informatie die vanuit Economische Zaken aan de 2e kamer zijn verstrekt zullen ook verstrekt worden aan het coöperatieve Brabantse glasvezel initiatief. Jo heeft inmiddels ook al contact gehad met de Nederlandse afdeling die gaat over het zogenaamde “Junckerfonds” (het EFSI is een nieuw leningsinstrument voor risicodragende financiering van de Europese Investeringsbank (EIB) met als doel om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de EU bevorderen).

Ook door die Nederlandse afdeling is uitdrukkelijk aangegeven dat zij zeker NIET zullen gaan investeren in de aanleg van glasvezelkabel in de Nederlandse buitengebieden.

Het ministerie van Economische zaken draagt de coöperatieve initiatieven wel een zeer warm hart toe en heeft daarom de site www.samensnelinternet.nl opgezet. Daarmee willen zij kennis uitdragen naar coöperatieve initiatieven maar deze moeten zich zelf financieren. Verzocht is om onze aanpak te mogen betrekken in hun voorlichting omdat het een goed betaalbare oplossing is voor een gebied dekkende glasvezelaanleg met een duidelijke focus op de witte buitengebieden waarin ook de “grijze” gebieden goed te financieren zijn. Op de langere termijn zelfs nog veel voordeliger is dan de huidige kosten voor glasvezel van bijvoorbeeld Reggefiber (KPN) in de grotere dorpskernen. Daarnaast is het netwerk ook nog een echt open netwerk en met echte concurrentie indien de coöperatieve initiatieven ook goed samen gaan werken en samen een vuist kunnen maken richting commerciële dienstverlenende partijen.