Toekenning financiering door de BOM

15 januari 2016

Bericht

Donderdag 14 januari jl. aan het einde van de middag maakte de Brabantse Ontwikkelings maatschappij (BOM) bekend dat de leningaanvraag bij het Breedbandfonds van de provincie, niet wordt toegekend aan de coöperatieve glasvezel initiatieven in het gehele buitengebied van Noord-Brabant. Daarvoor was door de centrale onderkoepel coöperatie BrabantData een aanvraag ingediend.
Op vrijdagochtend is dit besluit toegelicht aan projectleider Jo van de Pas en BrabantData voorzitter Bert Branderhorst.
Beiden zijn eensluidend: “uitermate teleurstellend dat een breedgedragen burgerinitiatief niet de gevraagde steun krijgt, maar dit betekent zeker niet het einde van het coöperatief glasvezelinitiatief”. We overwegen dan ook een bezwaar in te dienen tegen die afwijzing.

Latere aanvulling op dit artikel

Binnen de gestelde termijn van 6 weken hebben we dan ook een formeel bezwaar aangetekend bij de BOM tegen die afwijzing. Niet om de financiering alsnog te verkrijgen maar het nog levende onbegrip over wat de sterkte en de toegevoegde waarde een burgerparticipatie heeft voor het algemeen maatschappelijk belang van dat buitengebied.

Bij de toelichting bleek dat de grote meerwaarde van de coöperatieve aanpak die heeft geleidt tot massale inschrijvingen en de samenwerking van inwoners en ondernemers in het geheel niet in de beoordeling is betrokken. En dat is juist een belangrijk doel, namelijk samen werken aan een betere leefbaarheid van en werken in de buitengebieden van onze provincie. En samenwerken loont. Wie biedt immers een snelle glasvezelaansluiting voor internet, tv en bellen voor het extreem lage bedrag dat hoort bij het coöperatief model ?

Wilt u € 1.815,- wegschenken aan die commerciële partij of wilt u als lid van uw eigen coöperatie voor € 500,- zelf het volledige eigendom? En daarbij een écht open netwerk met veel meer mogelijkheden die we zelf bepalen?

We gaan dus gewoon door ! De niet-toewijzing is weliswaar een tegenslag, maar zeker niet het einde. Integendeel. Die BOM financiering is ook gewoon een lening die met rente terug betaald moet worden.
We stellen vanaf dit moment plan B in actie. Een plan dat realistisch en uitvoerbaar is en ook reeds besproken is met de bank. Werken vanuit eigen kracht en zelf de broek ophouden, maakt ons sterk. We kunnen het samen. Iedereen in het buitengebied heeft belang bij een snelle en betaalbare glasvezelaansluiting. Voor het gezin en het bedrijf of bij verkoop van de woning. Want dan is een snelle glasvezelverbinding een belangrijk pre!
Onderlinge samenwerking waarbij inwoners en ondernemers er samen beter van worden in het leven en werken in ons mooie Brabantse buitengebied is ons grote doel. Daar doen we het voor. Daar gaan we voor SAMEN.

De inschrijvingen voor de coöperaties van Midden-BrabantGlas gaan (dus) gewoon door. Inwoners en ondernemers schrijven zich in via de site www.Midden-brabantglas.nl.
En ook in de regio MiddenNoord-Brabant is de inschrijving al van start gegaan. Sluit u aan, doe mee want het is ook uw belang !

Midden-BrabantGlas U.A.