Persbericht Midden-BrabantGlas in de media

24 januari 2016

Het bijgevoegde persbericht Glasvezelcoöperaties in Midden-Brabant gaan door! is uitgebracht nadat alle initiatiefnemers eerder al unaniem hadden besloten en die beslissing eerst is besproken tijdens het bezoek aan burgemeester en wethouder van de gemeente Heusden omdat die aangesloten waren bij de 27 gemeenten en als collectief hun gezamenlijke steun hadden uitgesproken aan MABIB. De gemeente Heusden zet nadrukkelijk de eerder gemaakte keuze voor een coöperatieve aanpak ongewijzigd door.

Op 20 januari 2016 zijn alle initiatiefnemers en beoogd bestuurders van Midden-Brabant met elkaar in overleg geweest naar aanleiding van de afwijzing van de BOM financiering. Zij hebben unaniem besloten nog in februari 2016 over te gaan tot de formele oprichting van hun coöperaties en zullen daarna gezamenlijk overgaan tot de oprichting van hun onderkoepelende coöperatie Midden-BrabantGlas U.A.

De glasvezelcoöperaties gaan zich volgens het al eerder gemaakt plan van aanpak voor een flink deel zelf financieren. Hiervoor leggen leden een ledenkapitaal in. Dat is minimaal € 500,- en de coöperaties blijven daarmee eigendom van de leden. Door € 2000,- extra als ledenkapitaal in te leggen ontstaat een flink eigen vermogen bij de lokale coöperatie en daalt de rente die op een lening moet worden betaald omdat de bank dan minder risico heeft. Na aflossing van de lening krijgen de leden het meer dan € 500,- ingelegde ledenkapitaal weer volledig terug. In de periode van extra inleg genieten die leden een voordeel van 6% die in een vorm van een korting op het maandbedrag met de leden verrekend wordt. Ook dit uitgangspunt blijft onverminderd van kracht. Ook de eerder vermelde maandbedragen blijven ongewijzigd van kracht. Er veranderd dus niets alleen gaan we op een andere wijze geld lenen voor het deel dat we niet direct zelf financieren. Het blijft daarmee veel voordeliger voor de leden dan een aanleg door een commerciële partij.

De komende weken zullen de ledeninschrijvingen onverminderd doorgaan en vinden er overal buurtbijeenkomsten plaats als ze eerder al niet hebben plaatsgevonden.