Aanmeldingen op 1 maart geven zekerheid doorgaan glasvezelaanleg!

5 maart 2016

Met dank aan de geweldige inzet van onze vele vrijwilligers en ons nieuw aangestelde coöperatie oprichtingsbestuur zijn we op dit moment al op een eigen vermogen uitgekomen van 2,6 miljoen euro! Het gaat dus echt bijzonder goed!

De aanleg zal dus ook zeker doorgang kunnen vinden in die gebieden met voldoende aanmeldingen. We zullen dus 100% zeker fasegewijs kunnen starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Vele buurtschappen zitten gemiddeld al op 70% aanmeldingen en kunnen nu nog verder gaan verdichten met aansluitingen zodat de gemiddelde kosten nog verder verminderen. We gaan dus vol van start met het uitzetten van de graaftracés en het aanvragen van offertes bij de aannemers.

In de tussentijd kunt u zich nog wel aanmelden zonder dat we extra kosten bij u in rekening hoeven te brengen. We hebben daarvoor nog maximaal tot 23-03-2016 17:00uur tot het plan fase 1 als definitief wordt vastgesteld.

Bij aanmeldingen als lid na 23-03-2016 zullen die aanmeldingen die buiten het op dat moment vastgestelde graaftracé 1e fase vallen de uitvoering daarvan of in een latere 2e fase uitgevoerd worden of als een aanvullend meerwerk op het graaftracé van fase 1 uitgevoerd worden. Indien het gaat leiden tot meerwerk dan zullen de noodzakelijke meerwerkkosten aan de betreffende latere inschrijver in rekening moeten worden gebracht. Afwachten mogen en zullen we ook niet belonen! Financiers staan zogenaamde free-riders ook niet toe. Uw lokaal bestuur zal, indien zich dat voordoet, dat per omgaande ook aan u terugmelden. Zonder tegenbericht bij de acceptatie van uw lidmaatschap (u krijgt daar op een later tijdstip, uiterlijk bij de definitieve uitvoeringsplanning van uw straat nog een schriftelijke bevestiging van) worden er geen meerwerkkosten aan u door belast zodat u altijd duidelijk weet waar u aan toe bent.