Algemene Ledenvergaderingen in voorbereiding

1 juni 2016

Begin mei zijn de inschrijfgelden bij zo’n 1850 leden geïncasseerd door de vier lokale coöperaties. Hierdoor hebben we inmiddels ruim 3 miljoen euro aan ledenkapitaal bijeen gebracht. Een mooie basis om de financiering bij de bank rond te krijgen.

De start is dus gemaakt, maar we zijn er nog niet. Voordat de schop echt de grond in kan, is het noodzakelijk dat nog meer mensen deelnemen. De bewoners van de straten in het voorlopig graafplan die nog niet zijn aangemeld, worden nu nog een keer benaderd voor deelname. Een groot deel daarvan is zelfs nog nooit benaderd. Het is een laatste kans om deel te nemen, zonder dat de coöperatie extra kosten in rekening moet brengen. Kent u in uw omgeving nog mensen, die zich nog niet hebben aangemeld, attendeer ze hier dan op en laat ze contact opnemen met een van de contactpersonen van de lokale coöperaties. Verwijs ze naar www.midden-brabantglas.nl voor het aanmelden als geïnteresseerde. Betaling van het startgeld is nog geen lidmaatschapsaanmelding. Download daarvoor het formulier en lever dit zo spoedig mogelijk in!

Inmiddels is offerte aangevraagd bij een vijftal aannemers op basis van een voorlopig graafplan. Zodra deze offertes binnen zijn, kunnen we opnieuw met de bank in overleg over de financiering die we nodig hebben om de aanleg te realiseren.

Begin juli willen we de offertes van de aannemers en de bank(en) voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van elke coöperatie. Dus aan alle leden van de coöperaties. Als lid beslist u tijdens de vergadering of en wanneer we opdracht kunnen geven tot de aanleg. De Algemene Ledenvergaderingen zijn nu in voorbereiding, maar noteert u alvast de datum van de ALV van uw lokale coöperatie in uw agenda en laat uw stem niet verloren gaan.

Maandag 4 juli 2016: Coöperatie GroenewoudGlas U.A.,
locatie: Hotel Guldenberg, Guldenbergseweg 12, 5268 KR Helvoirt

Dinsdag 5 juli 2016: Coöperatie LangstraatGlas U.A.,
locatie: Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1, 5161 BA Sprang-Capelle

Woensdag 6 juli 2016: Coöperatie Baarle-NassauGlas U.A,
locatie: Evenementen & Partycentrum ROYAL B.V. Schaluinen 11a, 5111HB Baarle-Nassau

Donderdag 7 juli 2016: Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A,
locatie: Eetcafé, restaurant en zalencomplex de Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 57, 5121 RE Rijen

Elk lid ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie waartoe hij/zij behoort.