Go voor Midden-BrabantGlas, aanleg glasvezel gaat door

11 juli 2016

Het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Midden-Brabant komt er. De ledenvergaderingen van de coöperaties hebben het licht op groen gezet.

De 4 lokale coöperaties die samen Midden-BrabantGlas vormen, namelijk GroenewoudGlas, LangstraatGlas, Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas hielden vorige week hun eerste ledenvergaderingen. Voor de coöperaties was dit een belangrijke stap: er werd gestemd over het aangaan van overeenkomsten die de start van de aanleg van glasvezel in het buitengebied mogelijk gaan maken.

Op vier avonden konden de leden van GroenewoudGlas, LangstraatGlas, Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas hun stem uitbrengen over de voorstellen van het bestuur. Daar werd volgens MiddenBrabantGlas op grote schaal gebruik van gemaakt: Ruim 900 leden brachten hun stem uit. Bijna unaniem kregen de coöperaties het groene licht om aan de slag te gaan met de aanleg van glasvezel.

De aannemer is inmiddels al geselecteerd en de gesprekken met de bank naderen de eindfase.

De coöperaties hebben inmiddels het ledenaantal zien groeien tot boven de 2000, nog ongeveer 250 leden extra per cooperatie en de aanleg kan starten. Midden-BrabantGlas verwacht dat deze aanmeldingen voor eind september binnen zullen zijn. Op dat moment kan de schop ook daadwerkelijk de grond in.

 

Coöperatie Midden-BrabantGlas U.A.