Belangrijke stap vooruit voor Glasvezel Coöperaties Midden-Brabant

4 september 2016

Principeovereenkomst met aQuestora is rond

We kregen eerst een stukje techniek te verorberen voordat er wat inhoudelijker werd ingegaan op een belangrijke vooruitgang in verband met het aanleggen van een glasvezelnet in het buitengebied van Midden-Brabant.
We spraken hierover met Jos Rijvers, voorzitter van de coöperatie Baarle-NassauGlas.
Nooit bij stilgestaan , maar voor de meer ingewijden klinkt het doodgewoon. Het is namelijk zo dat het toekomstige glasvezelnetwerk in zekere zin uit drie lagen bestaat.

Laag 1
Laag 1, daarmee bedoelt men de kabels die in de grond worden gelegd, de verdeelstations op 9 plaatsen in Midden-Brabant en uiteindelijk ook de kabel van de straat naar uw meterkast. Dit hele netwerk noemt men ‘Dark Fiber’ en dat leggen wij met ons allen aan, zo horen we Jos vertellen..

Laag 2
Laag 2 is van geheel andere orde. Dat is namelijk het licht dat door de glasvezels vanuit de landelijke internetknooppunten naar de huisaansluiting het transport verzorgt van de signalen van het internet, de televisiebeelden en telefoongesprekken.

Laag 3
Laag 3 zo noemt men de signalen zelf, die men via de toekomstige providers inkoopt, dus internet-, tv- en telefoondiensten.

Principe-overeenkomst voor laag 2
“Voor laag 2 is er inmiddels een principe-overeenkomst met aQuestora uit Eindhoven, een onafhankelijke leverancier voor de ‘belichting’ van onze dark fiber. Wij huren van aQuestora het gebruik van de technische apparatuur die de lichtsignalen onze glasvezels in stuurt en deze in de meterkast weer terug vertaalt naar signalen waar een computer, televisie en telefoon mee uit de voeten kan. De apparatuur voldoet aan de modernste eisen en kan een snelheid van 1 gigabyte per seconde per aansluiting aan’, aldus de voorzitter van de coöperatie Baarle-Nassau.

aQuestorauitEindhoven
Volgens Jos heeft aQuestora zijn zaakjes goed op orde. Het heeft een eigen controlecentrum waar men 24 uur per dag en 7 dagen in de week continu de werking van de apparatuur op afstand kan volgen en storingen in de meeste gevallen op afstand kan oplossen. In onze verdeelstations plaatst aQuestora zelfs camera’s om maximale service en beveiliging mogelijk te maken. Ook stelt men eisen aan ons om er voor te zorgen dat bij de uitval van stroom voldoende reservebatterijen in de verdeelstations aanwezig zijn om de eerste vier uur ongestoord door te kunnen draaien. “Een eis waarmee wij het overigens geheel eens zijn, want leden met levende have of kritische bedrijfsprocessen moeten kunnen rekenen op maximale beschikbaarheid. En binnen vier uur moet in beginsel een probleem verholpen kunnen zijn of heeft men voor een tijdelijk noodaggregaat kunnen zorgen”, zo vertelt hij ons.

Ervaring
aQuestora heeft ook de nodige ervaring met het opzetten van besloten V-lan-verbindingen [virtual local area netwerk], waarmee in de toekomst ook maximale privacy kan worden gegarandeerd voor bij voorbeeld beeld-verbindingen tussen doctoren en patiënten of zorginstellingen, of kinderen met nog alleen wonende ouderen. Toekomstmuziek? Beslist niet, want het ziekenhuis in Tilburg start al de eerste experimenten met het op afstand monitoren van patiënten. In tegenstelling tot de grote landelijke providers stellen wij ons netwerk maar wat graag open voor deze toepassingen, zo horen we van de voorzitter. En hij gaat meteen enthousiast verder dat het mogelijk is , wanneer men twee bedrijfslocaties in het netwerk heeft aangesloten, dan kunnen ook deze met een V-lan aan elkaar gekoppeld worden, waardoor er als het ware een vaste kabel met 1 Gigabit per seconden snelheid tussen die panden is gerealiseerd.

Dus! 

Er is alweer een belangrijke stap gezet naar de realisatie van het eigen netwerk. Men kan straks van de modernste toepassingen gebruik maken. “En uw buren kunnen dat ook. Vraag hen gerust of ze al lid van de coöperatie geworden zijn. Samen hebben we straks een netwerk waar menige bewoner van stad of dorp jaloers op zal zijn”, aldus de voorzitter van de glasvezelcoöperatie Baarle-Nassau e.o.

glasvezelschematischplaatje

f.t.