MABIB bevestigt schriftelijk aan de 3 ABG gemeenten het intrekken vergunningsaanvragen aanleg glasvezel

3 november 2016

Gisterenmiddag 2-11-206 heeft MABIB aan de ambtelijke organisatie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen de eerder gedane mondelinge mededeling schriftelijk bevestigt om haar vergunningsaanvraag voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen in te trekken. Dit is ons medegedeeld door de ambtelijke organisatie van de ABG gemeenten als vervolg op het eerdere onderlinge overleg van 21 oktober jongstleden. Zie het vorige nieuwsbericht.

Op 26 oktober heeft de heer Bert Bakker als woordvoerder van CIF (de 100% aandeelhouder van MABIB) bij de media onze coöperatie als verspreider van onjuiste informatie neergezet. Oordeelt u zelf of men daar niet zelf mee bezig is.

De letterlijke tekst daarover in de media was:

“Mabib, de organisatie die het buitengebied van de provincie Noord-Brabant van glasvezel gaat voorzien, gaat ook in de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) glasvezel aanleggen.

Eerder deze week meldde de coöperatie Midden-Brabant Glas nog dat Mabib formeel had laten weten geen vergunning te zullen aanvragen voor het aanleggen van kabels en leidingen in die gemeenten. Maar dat klinkklare onzin, meldt Mabib-woordvoerder Bart Bakker tegenover Glasvezelgids. “We leggen ook in die gemeente in de gebieden waar geen coax-kabel beschikbaar is, gewoon glasvezel aan.

Volgens Midden-Brabant Glas zou Mabib de ABG-gemeenten overslaan omdat de glasvezelcoöperatie al in een ver gevorderd stadium zou zijn om zelf een glasvezelnetwerk aan te leggen. Maar dat is dus foutieve informatie, aldus Bakker. De eerste werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel in opdracht van Mabib gaan waarschijnlijk dit jaar al van start.”

Aldus de letterlijke tekst op de Glasvezelgids.

Dat CIF ooit nog wel een vergunning in de ABG-gemeenten zou kunnen aanvragen is natuurlijk waar.  Maar de  illusie wekken in de ABG-gemeenten nog in 2017 te zullen starten is wel heel bout. Je gaat er niet starten wanneer je net twee maanden voor het einde van 2016 de vergunningaanvragen zelf hebt ingetrokken en je zelfs heel goedkoop met de coöperatie mee zou kunnen leggen.

Wel is waar dat men in Boxtel een netwerk gaat aanleggen van een al door een particulier initiatief voorbereid project welke geheel los staat van de totale MABIB businesscase. Maar ook waar is dat men voor de rest van Oost-Brabant  de aanleg heeft uitgesteld en de totaal planning op hun site met meer dan een jaar verlengt heeft. Omdat de gemeenten de vergunningen nog niet hebben afgegeven? Het zou zo maar eens waar kunnen zijn dat MABIB aan de gemeenten eisen stelt die niet passen binnen het gemeentelijk beleid.

Duidelijk is in ieder geval nu geen vergunningaanvrage van MABIB voor ligt in de ABG-gemeenten dat  Midden-BrabantGlas wel begin januari de eerste schop in de grond gaat steken om echt te starten indien de leden dat zelf beslissen.

En zal MABIB daarna nog een glasvezelnetwerk aanleggen in een gebied waar 75% of meer een langlopende  binding met de eigen coöperaties heeft en waar door de uitgestrektheid van het gebied de aanlegkosten vele male hoger zijn dan in een stedelijke omgeving?  Midden-BrabantGlas kan zich niet voorstellen dat een commercieel bedrijf ooit bewust een verliesgevend netwerk zal aanleggen, zeker nu er geen verplichting meer jegens de provincie (BOM financiering) aanwezig is om alle adressen in het buitengebied aan te sluiten.

En wanneer men dat toch zou doen is er ook nog zoiets als graafrust.  Gemeenten staan er niet om te springen dat om de haverklap in straten en bermen wordt gegraven. Het zou dus zo maar eens kunnen zijn dat men pas een of twee jaar na de aanleg van het netwerk van Midden-BrabantGlas aan de gang zou mogen gaan.

Is het dan verstandig om als burger te wachten op de aanleg van een netwerk dat er mogelijk nooit zal komen en waarvan men inmiddels al driekwart jaar geen uitsluitsel heeft gekregen van wat het dan echt gaat kosten om van een snel triple play pakket te kunnen genieten?

Wij als coöperaties betreuren het ten zeerste dat de inwoners van de 3 gemeenten door die MABIB uitlatingen in verwarring zijn gebracht en heten alle inwoners van het buitengebied in het hele werkgebied van Midden-BrabantGlas van harte welkom als lid van onze coöperatie indien zij wel op korte termijn over een zeer betrouwbare glasvezel aansluiting met een concurrerende prijs voor een triple play pakket willen beschikken.

Laten we ons met ons allen op een glasrijke toekomst richten. Op 10 november is er een Algemene Leden Vergadering gepland van de coöperatie GilzeEnRijenGlas u.a. waarin de leden zelf beslissen om wel daadwerkelijk met de aanleg van hun eigen netwerk van start te gaan.