14 Januari officiële start en een informatiemarkt voor belangstellenden

4 januari 2017

Aanleg Glasvezelnetwerk in het buitengebied van Midden-Brabant van start.

Op 14 januari zal in aanwezigheid van de commissaris van de Koning van de Provincie Noord- Brabant een start worden gemaakt met de aanleg van het coöperatieve glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Midden-Brabant. Door de onderlinge samenwerking van 4 lokale coöperaties worden met dit 600 km lange netwerk straks méér dan 4000 woningen in het buitengebied van maar liefst 16 verschillende gemeenten voorzien van een goed werkend, betaalbaar internet. Naast de enorme verbetering van connectiviteit biedt het netwerk ook bijzondere mogelijkheden op het gebied van zorg en veiligheid op het platteland. Na de officiële opening is vanaf 14.30u voor het groter publiek een informatiemarkt ingericht met presentaties van consumentenproviders, uitvoerders en toepassingen.

Start aanleg glasvezelnetwerk
Op 14 januari zal in aanwezigheid van de commissaris van de Koning van de Provincie Noord- Brabant een start worden gemaakt met de aanleg van het coöperatieve glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Midden-Brabant.

Regionale opzet coöperatief project
Dit netwerk strekt zich na voltooiing uit vanaf Den Bosch tot aan de A 27 en van de Maas tot aan de Belgische grens en sluit aan op het coöperatieve glasvezelnetwerk van KempenGlas. Midden- BrabantGlas (www.midden-brabantglas.nl) is de uitvoerende coöperatie namens de vier lokaler georiënteerde moedercoöperaties LangstraatGlas, GroenewoudGlas, Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas.
Naar verwachting zullen straks meer dan 4.000 woningen en bedrijven in het buitengebied en lokale bedrijventerreinen op het netwerk zijn aangesloten, dat hiermee het grootste coöperatieve glasvezelproject in de buitengebieden van Nederland is waarbij 16 gemeenten zijn betrokken. Door deze regionale bundeling kunnen de kosten worden gedrukt, al blijven door de grote afstanden – er wordt meer dan 600 km netwerk aangelegd – de gemiddelde aansluitkosten per woning of bedrijf vele male duurder dan een aansluiting in de stad of dorp.
Samen er voor zorgen dat ook het buitengebied wordt voorzien van de modernste communicatie- infrastructuur betekent ook dat geen hoge winsten af hoeven te vloeien naar grote beleggers. Hierdoor blijft het netwerk enerzijds betaalbaar, en anderzijds blijft het geld ook in de eigen regio. De leden van de coöperaties brengen samen 45% van de investering van circa 13 miljoen euro op. Voor het resterende bedrag is de coöperatieve Rabobank een belangrijke partner. Met de gemeenten in Midden-Brabant is constructief overleg om de legeskosten zo beperkt als mogelijk te kunnen houden. Dit kan onder andere doordat de aannemer twee jaar garantie geeft op het ‘straatwerk’.

Mooi aanbod van providers
Het netwerk wordt als ‘open’ netwerk uitgevoerd en in beginsel kunnen alle providers – wel op de klantvriendelijke condities van de coöperaties – hun consumenten of zakelijke diensten via dit netwerk leveren. Fiber, NetRebel, Stipte en TriNed zijn nu bij de start de eerste consumentenproviders. Van begin af aan biedt het coöperatieve netwerk snelheden vanaf minimaal 100/100 Mbps. Internet only met 1.000/1.000 Mbps up en down is al voor bedragen vanaf € 49,– incl. btw per maand voor de consument beschikbaar. Combinatiepakketten van internet, televisie en telefonie zijn beschikbaar vanaf € 56,95.

Versterking leefbaarheid
Een minder in het oog vallende, maar beslist net zo belangrijke toegevoegde waarde van het netwerk is de meerwaarde voor het behouden en versterken van de leefbaarheid van het buitengebied. Zo komt er bij de start al een toepassing voor onderlinge buurtzorg via een besloten deel van het netwerk, waarmee veiligheid en aandacht voor elkaar met een modern, maar vooral veilig jasje kunnen worden gefaciliteerd. Ook zorgdiensten en camerabeveiliging voor bijvoorbeeld de bedrijventerreinen worden op het coöperatieve netwerk aangesloten. In het kader van de versterking van de lokale economie betrekken wij de stroom voor de POP Gilze bij de coöperatie Energie Gilze-Rijen.

Kwalitatief goed netwerk
Spitters uit Waalre is de aannemer die het netwerk gaat aanleggen en kan bogen op een langjarige ervaring in het aanleggen van communicatienetwerken. In totaal zullen er negen POP’s (verdeelstations) in de regio komen, van waaruit de netwerken stervormig zullen uitwaaieren. De POP’s worden door een ringstruktuur met elkaar verbonden om de kwetsbaarheid van het netwerk te minimaliseren. Ook zal het netwerk vanuit twee kanten op de landelijke hoofdaders van het internet worden aangesloten.

Planning
De aanleg start nu met de POP Gilze en zal snel worden gevolgd door de POP in Riel op weg naar Baarle-Nassau. Ook daar wordt met smart op de glasvezel gewacht, nadat jaren geleden Reggefiber wel de grotere dorpskernen van glasvezel voorzag, maar tegelijk het coaxnetwerk voor het buitengebied op zwart zette en de bewoners noodgedwongen schotelantennes aan moesten schaffen.
Wanneer de ring via de POP Chaam wordt gesloten is inmiddels ook een tweede bouwstroom vanuit Berkel-Enschot richting Haaren, Heusden en de rest van de Langstraat op gang gekomen. Het gehele Midden-Brabant project zal naar verwachting eind 2017, begin 2018 zijn afgerond.

De eerste schop en een informatiemarkt
De symbolische eerste schop op 14 januari gaat om 14.15 uur voor het plantenkwekersbedrijf van J. Van Oosterwijck B.V. aan de Rimpelaar 34 in Molenschot de grond in. Na de ontvangst van genodigden om 13.00 uur zullen om 13.45 uur onder andere de commissaris van de Koning, de heer W.B.H.J. van de Donk, de burgemeester van Gilze & Rijen, de heer A.J.W. Boelhouwer en wethouder H. Kokke van de gemeente Tilburg het woord voeren.
Na het officiële gedeelte is er voor de genodigden, alle leden van de coöperaties, en andere belangstellenden in de bedrijfshal van Van Oosterwijck B.V. een informatiemarkt waar de providers uitleg over hun pakketten zullen geven en Spitters zal laten zien welke technieken nodig zijn om een modern, toekomstvast netwerk aan te leggen.
Wenst u meer informatie? Hiervoor is na het officiële gedeelte de voorzitter van de coöperatie Midden-BrabantGlas , de heer J.A. Bol beschikbaar (06 41302902)

www.midden-brabantglas.nl
info@midden-brabantglas.nl