Gedeputeerde Bert Pauli en wethouder Erik de Ridder geven startsein aanleg glasvezelnetwerk bedrijventerrein Vossenberg

26 september 2017

Persbericht week 38 – 

Op woensdag 20 september was het druk op de hoek van de Apollostraat en het fietspad van de Duijnsbergseweg. Onder deskundige sturing van gedeputeerde Bert Pauli en wethouder Erik de Ridder van de gemeente Tilburg, werd op die plek het inmiddels al zesde POP-station (=glasvezelverdeelstation) van Midden-BrabantGlas geplaatst. Hiermee werd het startsein gegeven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Vossenberg.

Gedeputeerde Bert Pauli benadrukte het belang van een goede infrastructuur en goed internet voor het snel toenemende gebruik van data in de huidige bedrijfsprocessen. Eerder op de dag was Pauli aanwezig in Breda bij de start van Logistic Community Brabant, een initiatief om samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers te stimuleren. “Op deze manier is het mogelijk om met slimme dingen en robotisering werkbare processen te ontwikkelen die bijdragen aan de economische groei van met name de logistieke sector. De aanleg van dit glasvezelnetwerk is dan ook een keiharde noodzaak om het toenemende dataverkeer te faciliteren”, aldus Pauli. Wethouder van Economische Zaken van gemeente Tilburg, Erik de Ridder, onderstreepte eveneens het belang van het glasvezelnetwerk met name voor de beveiliging van het bedrijventerrein. Hij complimenteerde de coöperatie Midden-BrabantGlas en Vereniging Vitaal Vossenberg met de inzet om in het Tilburgse dit particulier initiatief te ontwikkelen.

Midden-BrabantGlas is een samenwerkingsverband van een viertal lokaal/regionale coöperaties die gezamenlijk tot in de haarvaten van de buitengebieden van Midden-Brabant een fijnmazig bijna 700 km lang glasvezelnetwerk aanleggen. Hiermee hebben de bewoners met eigen kracht gerealiseerd dat zij ook in de toekomst kunnen blijven wonen en werken in een wereld die in toenemende mate afhankelijk wordt van de mogelijkheden van snelle hoogwaardige communicatiemogelijkheden. Met basissnelheden van 500 Mbps download en ook 500 Mbps upload voor een ‘eenvoudige’ huisaansluiting is men klaar voor de toekomst.

Bij een coöperatieve aanpak past het om al werkende te kijken of ook anderen voordeel kunnen behalen om aan te sluiten op dit unieke meest grootschalige coöperatieve netwerk, dat volgens de modernste inzichten wordt aangelegd met drie ringstructuren waardoor een zeer hoge bedrijfszekerheid ontstaat en men bij een beschadiging van een hoofkabel toch altijd blijft aangesloten op het landelijke internetnetwerk.

Ondernemers kunnen met een zeer beperkte investering in het lidmaatschap van de coöperaties – dus ook zelf mede-eigenaar worden van het glasvezelnetwerk – beschikken over een eigen glasvezelverbinding met maandelijkse tarieven die nagenoeg gelijk zijn aan die van een simpele ADSL-verbinding. Een simpele win – win. Ondernemers krijgen dus nu een zeer hoogwaardige glasvezelverbinding voor een fractie van de kosten die men zou moeten betalen bij een individuele aanleg.

 

Inmiddels is het ledental van de lokale coöperaties opgelopen tot bijna 3.400 leden. Een goede basis voor een solide glasvezelnetwerk. Op bedrijventerrein Vossenberg is op dit moment al ongeveer 30% van de ondernemers lid van de coöperatie en de komende maanden wordt tijdens de aanleg een verdere groei verwacht nu de periode van ‘eerst zien, dan geloven’ voorbij is. Meer informatie vindt u op www.midden-brabantglas.nl.

Onder deskundige sturing van gedeputeerde Bert Pauli en wethouder Erik de Ridder zakt het POP-station op zijn plaats.