Glasvezel in Galder wordt aangelegd

28 oktober 2017

Het bestuur van de Coöperatie Baarle-NassauGlas heeft in overleg met Midden-BrabantGlas besloten om de kern van Galder definitief aan te sluiten op het regionale glasvezelnetwerk dat voor het buitengebied al eerder in de planning stond. Verder is besloten dat er een eigen POP in Galder wordt geplaatst. Vanaf februari 2018 zijn de eerste aansluitingen voorzien.

Hiermee is het pilotproject “Glasvezelinfrastructuur in de kern Galder” succesvol geworden en kan Galder ook verder met het project “Sociale veerkracht” dat in samenwerking met de Provincie en Midden-BrabantGlas is opgestart en waarvoor op 23 november al een gespreksavond op de planning staat.

We danken al die vele vrijwilligers dat zij in zo’n korte tijd in staat zijn geweest voldoende draagvlak voor elkaar te hebben gekregen om deze pilot te laten slagen.  Er is echter nog veel werk te verzetten voordat het ‘nut’ van de glasvezel maximaal bewezen ingezet wordt ten behoeve van de leefbaarheid voor allen. 

Opgave om mee te doen is op dit moment dus nog wel mogelijk, echter wel met geringe meerkosten.

Binnen de gestelde termijn, 5 oktober jl., zijn ruim 150 aanmeldingen ontvangen voor de kern van Galder en 18 extra voor het buitengebied. Ongeveer tweederde van de aanmeldingen van de kern betreft een E-aansluiting; de glasvezel wordt dan gebruiksklaar tot in de meterkast afgewerkt. Bij ingebruikname dient dan nog wel een actief lidmaatschap van de coöperatie te worden aangegaan.

Totaal zijn er zoveel aansluitingen dat een apart verdeelhuisje (POP) in Galder wordt neergezet, vanwaar een verdeling plaats vindt over de betreffende huizen. Het voordeel van de POP is verder dat het in de toekomst gemakkelijker is om nieuwe gebruikers aan te sluiten. Daarmee is Galder goed voorbereid op de digitale toekomst. Die visie heeft ook de dorpsraad in Galder en de werkgroep glasvezel aldaar.

Door het inplannen van een extra POP, die extra moet worden besteld, wordt de uitvoering van Galder wel iets vertraagd. Er wordt thans van uitgegaan dat Galder vanaf medio februari 2018 kan worden aangesloten. Dat is natuurlijk ook nog afhankelijk van de vorst in de winterperiode.

De nieuwe planning heeft tot gevolg dat in november nog geen detailengineeringkosten worden gemaakt. De coöperatie geeft Galder daarom nog een extra mogelijkheid voor aanmelding. Indien inwoners van Galder zich uiterlijk 30 november aanmelden, worden er slechts € 25 extra kosten in rekening gebracht. Dat geldt ook voor de in de kern van Galder populaire E-aansluiting, die € 250 kost excl. de startgeldkosten (€ 50). Na 30 november kan men zich, met extra meerkosten, nog steeds aanmelden tot dat er echt gegraven gaat worden maar zullen die extra kosten die in rekening moeten worden gebracht wel verder verhoogd moeten worden naar € 125 om de extra aannemerskosten die daardoor ontstaan te kunnen dekken. Een E-aansluiting is na 30 november echter niet meer mogelijk. Dan gelden de standaard tarieven die de coöperatie in een huis-aan-huis bezorgde brief bekend heeft gesteld.

Voor meer informatie, zie de websites: www.midden-brabantglas.nl en www.galder-strijbeek.nl. Op deze sites vindt u ook gegevens over het bestuur van de coöperatie en de werkgroep glasvezel Galder. Indien u belangstelling heeft voor een E-aansluiting of direct al een supersnelle live aansluiting wenst, vraag dan het registratiefor­mulier aan door een email te sturen naar: Baarle-NassauGlas@Midden-BrabantGlas.nl

Glas in Galder