Goed nieuws voor de continuïteit van dienstverlening

2 december 2017

Het was de coöperatie Midden-BrabantGlas al langer bekend dat Fiber en Stipte in gesprek waren met andere partijen om de continuïteit naar de toekomst toe te verbeteren. Belangrijk hierbij was het gezamenlijk vergoten van het volume waarmee voordeel wordt behaald en waardoor Fiber en Stipte ook voor de toekomst competitief kunnen blijven op ons netwerk.  Recentelijk heeft men dus een goede stap met de overname door de M7 Group (bekend van o.a Canal Digitaal).

We zien een markt die sterk in beweging is en zien dat onze collega’s MABIB eerder al overgenomen is door CIF. De Zweedse durfinvesteerder EQT neemt nu op zijn beurt weer glasvezelexploitant CIF van Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (RBCIF) over. Ook het CIF-bedrijfsonderdeel Caiway wordt overgenomen door EQT.

Als coöperaties hebben we zeer bewust gekozen (en dat is ook in de statuten opgenomen) om in samenwerkende financieel onafhankelijke coöperatieve regio’s niemand een groter financieel aandeel dan € 2.500,- te geven, zodat financieel winstbejag nooit een reden van een mogelijke verkoop van ons  gezamenlijk netwerk kan veroorzaken Pas als alle bestuursleden een verkoop voorstellen aan de leden kan in de ALV met een meerderheid van stemmen van een mogelijke verkoop van het glasvezelnetwerk sprake zijn.

Maar waarom zouden wij? Winst die bij verkoop gemaakt wordt moet dan uiteindelijk toch weer met extra winst worden terugbetaald in de vorm van steeds verder stijgende maandtarieven om nieuwe aandeelhouders die extra winst te laten maken.

Fiber overname