Dialoog over veerkrachtig buitengebied

7 februari 2018

Sociale veerkracht is het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan. De wereld veranderd en ook het buitengebied veranderd. Als glasvezelcoöperatie hebben we naast het opleveren van een goed functionerend glasvezel (de toegang tot externe hulpbronnen), ook een maatschappelijke doelstelling. Maar wat verstaan wij onder die doelstelling?
Dinsdagavond 6 februari gingen bestuursleden van coöperatie Midden-BrabantGlas en de vier lokale coöperaties over dit onderwerp in dialoog. Hoe hebben we met de glasvezelcoöperaties de mogelijkheid om positieve invloed uit te oefenen op een goed functionerend buitengebied. Wat is de verwachting van de mogelijkheden van glasvezel op maatschappelijk vlak.
In vier groepen werden een paar doelen uitgewerkt. Aan onderwerpen zoals ontvolking, veiligheid, bedrijvigheid en sociale betrokkenheid, werden waarden en verwachtingen gekoppeld en werd gekeken waar creatief mee aan de slag gegaan kan worden.
Ondanks dat alle aandacht nu vooral nog gaat naar de aanleg van het fysieke glasvezelnetwerk is met deze avond een begin gemaakt met nieuwe mogelijkheden waar de coöperaties graag een vooruitstrevende rol in willen aannemen.