Werkzaamheden op 25 maart van 00:00 uur tot 06:00uur

3 maart 2018

In verband met werkzaamheden van de spoorwegen zal onze hoofdverbinding van Gilze naar Eindhoven tijdelijk verbroken worden in de nacht van zaterdag op zondag van 00:00uur tot 06:00uur. In die tijd zal er geen telefoon, internet en TV signaal doorgegeven kunnen worden.

Dit in verband met geplande onderhoudswerkzaamheden door Prorail als eigenaar van die glasvezelkabel waarvan wij 2 aders huren via Relined. In de toekomst kan dit soort verstoringen wel opgevangen worden door een 2e verbinding die op dit moment helaas nog in aanleg is en pas eind April 2018 zal worden opgeleverd. Die nieuwe 2e verbinding is van een andere operator en ligt via een andere route naar Eindhoven om het risico van uitval zo klein mogelijk te houden en geen last meer te hebben van dit soort onderhoudswerkzaamheden.

We hebben als een van de 100 gebruikers van die kabel het verzoek gedaan die werkzaamheden uit te laten stellen tot na het moment dat onze 2e verbinding operationeel is maar is niet mogelijk gebleken. Zie hieronder dat verzoek. Eerder plan was vanaf zaterdag 22:00uur maar is nu 00:00uur geworden.

Geachte heer van de Pas,

Afgelopen woensdag heeft u bij ons het verzoek ingediend om de ingeplande werkzaamheden PA-670001 na 4 april uit te voeren i.v.m. dat uw redundante route nog niet gereed is.

De geplande werkzaamheden zullen uitgevoerd worden aan een kabel van ProRail.

Wij hebben ProRail hier voor benaderd en gevraagd of de werkzaamheden naar een later moment verschoven kunnen worden.

Prorail heeft ons beantwoord dat dit niet mogelijk is.

Wel konden wij regelen dat de werktijden worden verandert. De werkzaamheden zullen nu plaats vinden in de nacht van zaterdag op zondag 25 maart van 00:00 tot 06:00.

Hierbij deel ik mede dat de werkzaamheden zullen wel op de eerder aangemelde datum van 25-03-2018 uitgevoerd worden maar dan tussen 00:00 tot 06:00.

Ik hoop u hier mee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, With kind regards,

….. Relined