Zoek de verschillen

1 mei 2018

Voor de liefhebber hebben we hier twee google map plaatjes met links een eerste versie van het geplande netwerk en ernaast de recente versie. Wat valt er op?

Hadden we eerst circa 650 km netwerk voorzien, inmiddels is het door de vele aanmeldingen uitgegroeid tot circa 751 km. Begonnen we met een planning van 9 verdeelstations eindigen wij nu met 13. Galder, Molenschot en Esch zijn er aan toe gevoegd om deze kleinere kernen ook naar de toekomst toe extra mogelijkheden te bieden. En het verdeelstation Goirle biedt bedrijven, en mogelijk ook nog de winkels in het centrum, extra mogelijkheden. In rood zijn er nu 3 onderling dubbel gekoppelde ringverbindingen die de bedrijfszekerheid van het netwerk een extra impuls geven.
De verbinding naar de universiteit Tilburg is niet door gegaan en vanuit de verdeelstations Gilze en Vossenberg gaan nu twee geografisch gescheiden verbindingen via Relined en Eurofiber naar twee inkoppelpunten van onze belichter op het provinciale internetknooppunt in Eindhoven.
De strategische koppeling met het verdeelstation Moergestel van onze zustercoöperatie Kempenglas blijft uiteraard, waardoor de beide netwerken als partners voor externe partijen extra aantrekkelijk zijn om diensten te leveren.
Wat u niet ziet zijn de inmiddels al meer dan 1.500 gerealiseerde en de nog zeker 3.000 dit jaar uit te voeren aansluitingen, waarmee wij de oorspronkelijk geplande en noodzakelijke 3.000 actieve ledenaansluitingen ruimschoots zijn gepasseerd.
Én de groei is er nog niet uit. Naast de kleinschalige bedrijventerreinen aan de dorpsranden zijn ook grotere terreinen aangesloten en/of staan op de nominatie om zich bij ons aan te sluiten. Zij dragen hiermee bij aan het delen van de algemene kosten, waarbij zij net als de inwoners van het buitengebied 45% of meer eigen vermogen in de coöperaties inbrengen.

Dat wij dit kunnen realiseren is te danken de gestage aanhoudende aanwas van leden en de constructieve samenwerking met onze aannemer en onze belichter maar vooral ook de tomeloze inzet van onze vele vrijwilligers. Uiteraard vergt dit ook extra financiële investeringen, maar proportioneel is slechts een beperkte externe extra financiering nodig en resulteert deze groei in een toekomstige nog rendabelere bedrijfsvoering.