POP Galder en POP Drunen geplaatst

17 juli 2018

Vrijdag 13 juni zijn POP Galder en de POP Drunen geplaatst.

Dit zijn de 11e en 12e POP van de in totaal 13 te plaatsen POP’s in het totale glasvezelnetwerk in Midden-Brabant. Gezien we per 1 oktober uit de dijken (waterkeringen) weg moeten zijn hebben we in het noordelijk deel van ons netwerk zeker nog wel een uitdaging maar verwachten dat we met de medewerking van de 2 waterschappen het zeker gaan redden.

Aan het plaatsen van de POP Drunen is een feestelijk tintje gegeven omdat de wethouder Kees van Bokhoven persoonlijk kwam helpen bij het plaatsen. Vanaf de start van het grootste coöperatieve netwerk van Nederland is vanaf het begin grote steun ontvangen van de gemeente Heusden voor dit burgerinitiatief waarvoor we allen die daar aan bijgedragen hebben van harte willen danken.

POP-Drunen-plaatsen