Wijzigingen in ons consumenten provider-aanbod.

10 maart 2019

Extra Nieuwsbrief Midden-BrabantGlas

Betreft: Wijzigingen in ons provider-aanbod.

Beste leden van de coöperaties GilzeEnRijenGlas, Baarle-NassauGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas,

1. Fiber/Stipte

Zeer recentelijk zijn wij er over geïnformeerd dat de M7 groep – de eigenaar van de providers Stipte en Fiber,  maar ook van Canal Digitaal – de klanten van Stipte en Fiber in de buitengebieden zal overdragen aan  XS Provider uit Tilburg, de eigenaar van het Teleplaza label.  Ook de merknamen worden aan  XS Provider over gedragen. De overige klanten van Fiber en Stipte zullen worden ondergebracht bij het M7 label ‘online.nl‘ . De klanten van Fiber en Stipte hebben onlangs ook een bericht hierover ontvangen van hun respectieve provider.

Wij hebben met  XS Provider gesproken en begrepen dat men beide merken zal continueren en de huidige Teleplaza consumenten-klanten bij Fiber of Stipte zal onderbrengen. XS Provider is er van overtuigd dat men beter is toegerust om de relatief kleinere netwerken in de buitengebieden een goede klantenservice te bieden. De komende maanden zal de overgang van de technische achterkant van de M7 groep naar XS Provider plaats vinden. Klanten bij Fiber of Stipte kunnen op korte termijn een bericht van XS Provider verwachten, waarin de werkwijze nader zal worden toegelicht.

Midden-BrabantGlas zal deze overgang nauwlettend volgen om de belangen van de leden van de coöperaties zoveel als mogelijk te waarborgen.

Voor Fiber zie http://www.fiber.nl/middenbrabant/

Voor Stipte zie http://www.stipte.nl/middenbrabant/

2. ONVI

Even zag het er naar uit dat wij dus geen extra consumentenprovider op ons netwerk zouden kunnen verwelkomen.  Het doet ons deugd u nu toch te kunnen melden dat er wel een nieuwe provider bij is gekomen.

ONVI is het consumentenmerk van Qonnected uit Harderberg. Niet naast de deur, maar met de snelheid van het licht is het maar net om de hoek. Op www.midden-brabantglas.nl/ons-aanbod/providers/ vindt u meer informatie over hun dienstenpakket.

Met vriendelijke groet

Joost Bol, voorzitter coöperatie Midden-BrabantGlas u.a.