Midden-BrabantGlas legt organisatie en procedures vast in digitaal handboek

1 november 2019

ISO-certificering is niet het doel van een goede documentatie en procedurebeschrijvingen. Als door vrijwilligers bestuurde organisatie streven we ernaar om alles zo goed als mogelijk onder controle te hebben. Om dit voor elkaar te krijgen beschrijven we de volledige organisatieopzet in een Handboek. Ook worden de procedures die binnen Midden- BrabantGlas en de lokale coöperaties worden gevolgd zo goed als mogelijk gedocumenteerd en in het handboek opgenomen.

Voor een brede toegankelijkheid wordt het handboek ook digitaal opgeslagen en benaderbaar gemaakt. Midden-BrabantGlas heeft hiervoor bij een Nederlands datacenter een eigen Cloud omgeving ingericht, waar ook alle werkbestanden en e-mailboxen worden opgeslagen en beheerd. De lokaal gebruikte PC’s of laptops fungeren dan min of meer als slimme terminal. Door onze externe systeembeheerder worden op afstand de beveiligingsprogramma’s actueel gehouden om onze bestanden zo maximaal mogelijk te beschermen.

Is dat alles een garantie dat er nooit iets misgaat? Zeker niet, want uiteindelijk blijft het mensenwerk binnen een door vrijwilligers aangestuurde non profit organisatie met gecontracteerde professionals in de uitvoering. Maar het weten van het wat, waarom en hoe moet ons helpen zonder ambtelijke starheid onze leden zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bovendien is op deze manier de continuïteit bij vervanging of (tijdelijke) uitval van bestuursleden gewaarborgd.