Terugblik op vier Algemene Ledenvergaderingen

5 november 2019

In augustus en september hebben de coöperaties Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, Groenewoudglas
en LangstraatGlas hun jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen gehouden.
Naast de formele eigen agendapunten, zoals
jaarrekening en bestuursverkiezing, werden ook de samengevoegde cijfers van Midden-BrabantGlas over 2018 gepresenteerd. Tevens stemden alle aanwezige leden in met een additionele financiering om de aanleg van het netwerk af te ronden. Ook werd er gestemd
over de toekomstige onderlinge eigendomsverhoudingen.

Ondanks dat het netwerk met ruim driekwart jaar vertraging door de aannemer pas in december 2019 wordt opgeleverd, konden al zwarte cijfers worden gepresenteerd en de meerjarenraming liet een positief beeld zien, waarbij een aantal jaren eerder dan voorzien de bankschuld zal kunnen worden afgelost. Nu 4.000 betalende leden en een voorziene jaarlijkse aanwas van +/- 125 leden leggen hiervoor de basis.

Op alle vier de vergaderingen werd ingestemd met een additionele financiering bij de Rabobank van € 850.000,00 om de aanleg van het netwerk af te ronden.
Op drie vergadering kon ook al worden ingestemd met een toekomstige eigendomsstructuur waarin Midden-BrabantGlas het netwerk voor 98% in eigendom zal krijgen en de vier moeder- coöperaties ieder 0,5%. Daarnaast blijven de regionale verdeelstations ook eigendom van de moeder-coöperaties. Met deze opzet wordt de administratieve toedeling van schulden en inkomsten geharmoniseerd en ontstaan er geen toekomstige tariefverschillen voor de leden. Door het gedeelde eigendom houden de moeder-coöperaties wel een beslissende stem in situaties dat het eigendom van het gehele netwerk aan de orde komt.

In de algemene ledenvergadering van GroenewoudGlas werd om een duidelijkere motivatie gevraagd en daar zal dit onderwerp in november in een extra algemene vergadering nogmaals worden geagendeerd.