Het Nut van uw Net

10 november 2019

Digitale Brandmelders als basisvoorziening in huis.

In mei van dit jaar is in samenwerking met Altijd Thuis gestart met het ter beschikking stellen van digitale brandmelders aan de leden van de regionale coöperatie GilzeEnRijenGlas. Ook de leden van de andere drie coöperaties ontvangen deze rookmelders.

Wanneer dit gaat gebeuren bij de coöperaties Baarle-NassauGlas, Groenewoudglas en LangstraatGlas?

Afgelopen maand is de uitgifte van de digitale brandmelders bij GilzeEnRijenGlas geëvalueerd. Ondanks de grote belangstelling om ook in het bezit te komen van de door Midden-BrabantGlas gratis ter beschikking gestelde basissetjes van een thuiscentrale met 2 brandmelders, blijkt het in de praktijk dat (te) veel leden verzuimen om de setjes ook daadwerkelijk te installeren.

Waarom? Te lastig? Geen tijd? Het setje meegenomen omdat het toch gratis was?
En dat ondanks de positieve ontvangst van het initiatief door de leden die de toegevoegde waarde voor de individuele veiligheid in combinatie met de sociale alarmering binnen de eigen buurt volmondig beamen.

Met de opgedane ervaringen gaan we de uitrol van deze digitale persoonlijke veiligheidsvoorziening voor de drie andere regionale coöperaties anders inrichten. Half november starten wij met de aangepaste uitrol bij Baarle-NassauGlas om steeds drie tot vier maanden later ook bij GroenewoudGlas en Langstraatglas te starten. AltijdThuis begint steeds met een mailing naar de leden van de coöperaties om hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan dit ‘veiligheids’project.

** Deze gratis actie is inmiddels helaas afgelopen, maar wilt u toch meer weten over alle voordelen van de veiligheidsvoorziening van AltijdThuis? <lees hier verder>.