Wat vervelend nou, het internet doet het niet – Wat te doen bij een storing?

12 november 2019

Op enkele nachtelijke uren na in verband met gepland onderhoud aan de verbindingen met het landelijke internetknooppunt Amsterdam, kan Midden- BrabantGlas met trots terugkijken naar een 100% beschikbaarheid van het netwerk over het afgelopen jaar.

Hoe kan het dan dat u toch een storing had?

De oorzaak kan drieledig zijn.

En wat moet u doen als er zich een storing voordoet?
In alle gevallen dient u contact op te nemen met uw eigen provider te. 
Deze kan veelal op afstand kijken waar de oorzaak ligt en in actie komen om de storing op te lossen voor zover het niet uw eigen apparatuur betreft. In het geval van een zeldzame kabelbeschadiging zal de provider dit aan het Network Operations Center van onze belichter melden dat zorgt voor de inschakeling van onze aannemer om de glasvezel te herstellen.

Bellen met de Ledenservice van Midden-BrabantGlas heeft geen zin. Daar kan men u niet verder helpen, omdat men daar slechts administratieve zaken behandeld.

Noteer dus het telefoonnummer/e-mailadres van uw provider in uw mobiele telefoon. Dan heeft u het bij storing paraat.

Voor de consumentenproviders zijn dit de volgende nummers:

Providers zijn telefonisch bereikbaar
ma t/m vrij 09.00 tot 20.00 uur en zat 09.00 tot 12.00/16.00/18.00 uur.