Op weg naar Digitale Innovatie – Samen met Avans Hogeschool

14 november 2019

Midden-BrabantGlas en de vier regionale moeder-coöperaties hebben als doelstelling enerzijds het leveren van een hoogwaardige dataverbinding. Daarnaast hebben zij zich ook tot doel gesteld om steeds te kijken in hoeverre het eigen glasvezelnetwerk kan worden gebruikt voor innovatieve digitale toepassingen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van het buitengebied.
Nu en in de toekomst veilig thuis wonen is een thema waarbij digitalisering, en dus een mogelijk gebruik van glasvezel, een rol kan spelen. Om deze mogelijkheden te verkennen is een samenwerking aangegaan met de Avans Hogeschool.

Meer in het bijzonder met het Lectoraat
Digitalisering en Veiligheid. Dit lectoraat met
dr. Ben Kokkeler aan het hoofd doet
praktijkonderzoek naar de ethische, juridische
en sociale impact van digitale technologie in
het sociale veiligheidsdomein, samen met brandweer en politie, gemeenten en burgerinitiatieven zoals Midden-Brabant Glas.

Heel praktisch zal nu als eerste door docent-onderzoekers en studenten van Avans gekeken worden naar de gebruikersacceptatie en gebruikersbeleving van de digitale brandmelders van ons ‘Het Nut van uw Net’ project. Daarnaast zal Avans ons adviseren bij het beantwoorden van onze vraag over de wijze waarop de leden het beste op duurzame wijze betrokken kunnen worden bij de toepassing en verdere ontwikkeling van deze digitale technologie. De onderzoekers zullen daartoe binnenkort met de leden contact maken, samen met de werkgroep Leefbaarheid. Ze zullen niet alleen vragen stellen, maar juist ook kennis en ideeën aandragen via een aantal kennisworkshops in het voorjaar van 2020.

Op deze wijze komen wij door de samenwerking met het lectoraat ook in contact met andere innovatieve groeperingen en mogelijke innovatieve ontwikkelingen die voor onze leden toegevoegde waarde kunnen hebben.