Buitengewone Algemene Ledenvergadering Coöperatie GroenewoudGlas

23 november 2019

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van GroenewoudGlas op vrijdag 22 november is het voorstel met betrekking tot de toedeling van het mede-eigendom van het glasvezelnetwerk en het investeringsprogramma 2020 opnieuw voorgelegd en nu goedgekeurd.

Belangrijkste wijziging is een toevoeging dat in de statuten van MBG 2 zaken worden vastgelegd. Vervreemding van het netwerk en aanpassingen van de statuten van MBG kan slechts met instemming van de 4 ALV’s van de moeder-coöperaties plaats vinden.