Samenwerking Midden-Brabantglas en Lectoraat Digitalisering en Veiligheid Avans Hogeschool

12 februari 2020

Pilot Beleidsstudio opleiding bestuurskunde

Het activiteitenplan dat het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans gaat uitvoeren binnen de coöperatie Midden- BrabantGlas krijgt steeds meer vorm. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar aandacht aan besteden. Deze maand is een eerste activiteit gestart waarbij een aantal derdejaars studenten Bestuurskunde van Avans een onderzoek uitvoeren waarbij ze onder meer ook een aantal leden van de coöperatie benaderen. Zij onderzoeken de wijze waarop de coöperatie haar leden activeert

om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving. De docent-coach van deze studenten Jurriaan Mens vertelt hierover:

“Groepen van vijf studenten gaan vijf weken lang fulltime aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Twee van deze groepen kijken naar hoe de leefbaarheid van MBG leden in het buitengebied vergroot kan worden met behulp van digitale middelen die aangeboden kunnen worden over het glasvezelnet. Ze hebben daarbij specifiek aandacht voor het in kaart brengen van de behoeften van leden, de keuze om deel te nemen aan de coöperatie Midden-Brabantglas en de mate waarin er reeds ervaring is opgedaan met het inzetten van digitale middelen. De pilot is op moment van schrijven (medio februari) in volle gang en loopt nog tot begin maart. Er zijn een twintigtal leden aselect geselecteerd door het bestuur van GroenewoudGlas. Deze leden zijn inmiddels benaderd door de studenten met de vraag of zij deel willen nemen aan deze pilot”.

De Werkgroep Leefbaarheid van Midden-BrabantGlas is opdrachtgever van deze pilot. Lid van deze werkgroep Chrétien Bergmans vertelt: “Voor MBG en Avans is het een mooie eerste gelegenheid om te kijken of de vragen die we graag in de toekomst breder aan onze leden zouden willen voorleggen aansluiten bij wat er bij de leden speelt. Daarnaast geeft het ons inzicht in hoe we dit in de toekomst het beste vorm kunnen geven. Het biedt ons de kans om de leden beetje bij beetje beter te leren kennen, zodat er gebouwd kan worden aan een duurzame manier van het betrekken van leden bij de toepassing en verdere ontwikkeling van digitale technologie”.

Jurriaan benadrukt dat het voor de studenten een mooie kans om in de keuken te kijken van een succesvol Brabants burgerinitiatief en om meer gevoel te krijgen bij het plannen en uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma. Als u graag meer over de pilot of de samenwerking wilt weten of wilt deelnemen aan toekomstige onderzoeksactiviteiten, dan kunt u contact opnemen met de Werkgroep Leefbaarheid of met Jurriaan Mens van het lectoraat: jja.mens@avans.nl