Verzoeken van onze administratie

19 februari 2020

Helaas komt het nog te vaak voor dat we na het versturen van de vooraankondiging van de maandelijkse incasso, zo’n 20 e-mailberichten ontvangen van leden waarbij ze vragen om de bankrekening of het e-mailadres te wijzigen. Ook krijgen we nog steeds berichten over e-mails, die niet bezorgd kunnen worden omdat het e-mailadres niet meer bestaat. Vooral deze laatste melding is een tijdrovende klus om dat op te lossen. We moeten eerst op basis van het foute e-mailadres achterhalen wie het

betreft, vervolgens moeten wij u bellen om het nieuwe e-mailadres op te vragen en dan moet de niet bezorgde e-mail nog eens handmatig doorgestuurd worden naar het nieuwe e-mailadres.

Al deze acties leiden tot extra werkzaamheden, die voorkomen kunnen worden door tijdig de wijzigingen van uw gegevens aan ons door te geven. Bovendien is het voor u wel zo prettig dat wij van de juiste bankrekening incasseren en onze e-mailberichten aan de juiste postbus adresseren.

Voor het wijzigen van uw e-mailadres stuurt u een email naar: ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl met vermelding van uw Lidnummer (zie op de factuur) het oude en het nieuwe e-mailadres.
Voor het wijzigen van een bankrekening is er iets meer vereist omdat de gezamenlijke banken van ons verlangen dat wij beschikken over een getekende SEPA-machtiging. Op onze website staat het betreffende formulier waarmee u de wijziging van bankrekening kunt doorgeven. Na volledige invulling en ondertekening stuurt u het formulier ook naar onze ledenservice, die vervolgens voor aanpassing zal zorgdragen.

Verkoop van uw woning of bedrijfspand

Ook in dit geval is het noodzakelijk om tijdig de nodige acties te ondernemen. De glasvezelaansluiting maakt nl. onderdeel uit van het onroerend goed en dient dus mee verkocht te worden. Door de nieuwe eigenaar hier tijdig op te wijzen voorkomt u latere problemen. Op onze website vindt u hier de werkwijze bij verkoop uitgelegd.

Zodra u verkoopplannen heeft, is het handig om een e-mail te sturen naar het secretariaat van uw lokale glasvezelcoöperatie. De lokale secretaris zorgt dan voor toezending van vooraf ingevulde documenten, die u samen met uw koper kunt aanvullen en ondertekenen.

Voor alle wijzigingen geldt: zorg ervoor dat deze vóór de 20e van de maand bij ons binnen zijn, zodat de eerstvolgende incasso correct uitgevoerd kan worden. Hartelijk dank voor uw medewerking.