INITIATIEFNEMER MIDDEN-BRABANTGLAS BENOEMD TOT LID VAN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

24 april 2020

Op vrijdag 24 april werd de initiatiefnemer en projectmanager van Midden-BrabantGlas, de heer Jo van de Pas, door de koning benoemd tot lid van Orde van Oranje-Nassau.

Al meer dan 25 jaar is hij in zijn geboortedorp Biest- Houtakker actief in het verenigingsleven, waarbij ook zijn dienstbaarheid richting dorpsgenoten en het in stand houden en versterken van de leefbaarheid van zijn dorp een grote rol speelt.

Voor het in aanmerking komen voor de hem ten deel gevallen eer werd mede in beschouwing genomen dat hij, al lang voor dat commerciële partijen er brood in zagen, constateerde dat de Brabantse buitengebieden door het verstoken blijven van goede digitale verbindingen op achterstand raakten. Met de oprichting van KempenGlas en later Midden-BrabantGlas zorgde hij er voor dat de digitale achterstand werd omgebogen in een voorsprong door er voor te zorgen dat gebruikers van de glasvezelnetwerken als collectieve eigenaren baas op de eigen glasvezel werden met alle voordelen van dien.

De besturen van GilzeEnRijenGlas, Baarle-NassauGlas, GroenewoudGlas, LangstraatGlas en hun uitvoerende coöperatie Midden-BrabantGlas feliciteren Jo van de Pas van harte met zijn meer dan terecht ontvangen onderscheiding.