DE AANLEG VAN HET NETWERK IS AFGEROND

2 mei 2020

Onze aannemer is klaar met de aanleg van het basisnetwerk van Midden-BrabantGlas. Het kaartje geeft een globale indruk waar hij de afgelopen 3 jaar overal is geweest om meer dan 800 km geul te graven, een paar duidend kilometer buizen en al die duizenden kilometers glasvezelkabel daarin aan te brengen. Er is nog wel een restje uit te voeren, maar daarvoor is het afwachten wanneer Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de A58, de A59 en de N65 heeft afgerond of wanneer duidelijk is hoe de aangepaste tracés lopen, waarop dan vergunning kan worden afgegeven. Maar daarop kunnen we met de eindoplevering niet wachten.

Op dit moment zijn alle engineeringsdocumenten, boorplannen, vergunningsdocumenten en wat diens nog meer zij ook opgeslagen in onze eigen cloud-omgeving, zodat we zelf ook volledig zijn gedocumenteerd. Ons projectbureau kan dus nu zelf bij het aanvragen van nieuwe aansluitingen in detail zien waar het ‘glasvezelrolletje‘ of extra kabellusje bij een nog niet aangesloten huis of bedrijf in de straat ligt, van waaruit nog een stuk kabel moet worden aangelegd. Hierop kan vanuit kantoor een betrouwbare offerte opgemaakt worden en kan bij opdracht de aannemer daarmee ook aangestuurd worden. Nieuwe leden moeten namelijk hun eigen aansluitkosten zelf betalen en zijn zoals vooraf gemeld altijd veel duurder uit dan de leden van het eerste uur. Zij hebben immers dit glasvezelproject mogelijk gemaakt.

Met de eindoplevering konden ook de laatste nog te betalen facturen tegen het licht worden gehouden en kan ook dat boek worden gesloten. Op de bouwrekening van de bank hebben we nog een klein bedrag staan voor de voornoemde restjes zodra Rijkswaterstaat klaar is.

NB: Voor het nog aan te leggen glasvezelnetwerk voor de panden tussen de N65 en de spoorlijn is inmiddels een aangepaste tekening (met kruising N65 ter hoogte van Kruishoeveweg) naar Rijkswaterstaat gestuurd. Rijkswaterstaat gaat hiermee intern bij betrokken afdelingen langs. Wij wachten op de terugkoppeling hiervan om daarna de vergunning voor het aanleggen van de mantelbuis op de juiste manier te kunnen aanvragen.