NETWERK INGESCHREVEN IN HET KADASTER

2 mei 2020

Een sluitstuk van het project was de inschrijving van het netwerk als onroerend goed in het kadaster. Een communicatienetwerk als het onze is gelijkgesteld met een onroerende goed als uw eigen huis of bedrijfsgebouw. Gelukkig maar, want onze huisfinancier Rabobank wil toch graag wat zekerheid voor de miljoenen die ze aan ons geleend hebben. Nu het netwerk is aangelegd kon een notaris in Eindhoven er voor zorgen dat in het kadaster is vastgelegd waar onze glasvezels overal liggen. Hiermee kreeg het netwerk de status van ‘onroerend goed‘ en kon drie jaar, nadat wij van de bank de eerste leningen kregen, ook het bijbehorende hypotheekrecht worden gevestigd.
Weer een dossier dat kan worden afgesloten.