WAT DOEN DE WERKGROEPEN VAN MIDDEN-BRABANTGLAS?

2 mei 2020

Op dit moment zijn er binnen Midden-BrabantGlas drie werkgroepen actief, te weten de werkgroepen Communicatie, Leefbaarheid en het Secretarissenoverleg. In alle drie de werkgroepen zijn vertegenwoordigers van de vier moedercoöperaties van Midden-BrabantGlas vertegenwoordigd. Wat doen deze werkgroepen?

Communicatie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het maken van de nieuwsbrieven die per kwartaal worden verstuurd. Daarnaast vergt het actueel houden van de website continu aandacht. Zeker in een tijd dat we van de projectaanleg naar een reguliere exploitatie van het netwerk zijn over gegaan. De groep komt eens in de drie maanden (nu virtueel) bij elkaar.

Secretarissenoverleg

Vooralsnog komt deze groep onder leiding van de secretaris van Midden-BrabantGlas om de zes weken bij elkaar. Hoofdmoot van de werkzaamheden zijn op dit moment het inrichten van de reguliere werkorganisatie ten aanzien van de ledenadministratie en het bijeenbrengen van de procedurebeschrijvingen van alle werkzaamheden binnen de organisatie in het virtuele organisatiehandboek. Maar ook ogenschijnlijk simpele zaken worden geregeld, zoals het organiseren van een centrale fysieke opslag van alle papieren documenten.
Het regelen van een goede IT-ondersteuning van bestuurs- en werkgroepsleden bij de inrichting van hun werkplekken thuis is ook een aandachtsgebied, want data-veiligheid is bij werken op afstand extra belangrijk.

Leefbaarheid

Deze werkgroep heeft een moeilijke maar interessante taak. Hoe kunnen wij ons netwerk gebruiken om, naast de nu meer dan bewezen economische toepassingen, extra impulsen te geven aan de veiligheid en leefbaarheid van het buitengebied?
De samenwerking met provider Altijd Thuis om elektronische brandmelders via ons netwerk te faciliteren is een eerste voorbeeld. Het kijken naar het faciliteren van medische toepassingen heeft de aandacht.
En in de samenwerking met Avans Hogeschool wordt gekeken naar ‘veilige‘ communicatie tussen bewoners, waarbij niet de hele wereld maar de buurt, straat of een groep gelijkgestemde ondernemers als uitgangspunt wordt genomen.