GLASZEVELDIENSTEN

9 mei 2020

We zullen in de komende nieuwsbrieven vanuit het projectbureau Midden-BrabantGlas meer inzage geven in alle mogelijke aanvullende diensten en andere mogelijkheden die zijn ontstaan door de aanleg van een geheel eigen glasvezelnetwerk. Het is ‘uw eigen’ glasvezelnetwerk met gratis gebruik van datatransport. U kunt bijvoorbeeld vanuit uw huisaansluiting een glasvezelverbinding (dark fiber) rechtstreeks naar een datacenter huren, een 10Gbps belichte verbindingen of een eigen 1 Gbps belichte aansluiting in een datacenter verkrijgen die door middel van een vaste VLAN met uw eigen aansluiting wordt verbonden waarbij u geen extra provider nodig heeft en ook geen maandbedrag voor het datatransport hoeft te betalen maar alleen de standaard vaste maandkosten aan de coöperatie. Voor relatief zeer lage kosten kunt u ook uw eigen ICT-apparatuur in een datacenter plaatsen en via het glasvezelnetwerk gebruiken als ware het dat de apparatuur bij u in huis staat.

INTERNETDIENSTEN

In alle gevallen, en zonder extra coöperatie kosten, kunt u (over the top) internet toegang krijgen tot een dienstverlener die zijn apparatuur in een datacenter gehuisvest heeft. Op dezelfde wijze dan wanneer u een internetsite bezoekt via uw webbrowser. U kunt bijvoorbeeld uw back-up gegevens opslaan bij een back- up dienstverlener die zijn apparatuur in zo’n veilig datacenter heeft ondergebracht, zodat u bij brand of diefstal bij uw thuis alle gegevens nog ter beschikking heeft. Denk voor de particulieren aan data zoals uw belastingaangifte en mailverkeer maar vooral ook voor al uw digitale foto’s. Een back-up schijf thuis is bij brand ook weg! Wat als u plotseling al uw persoonlijke digitale informatie kwijt zou raken?

U kunt ook gebruik maken van Clouddiensten die vanuit zo’n datacenter (of vele gekoppelde internationale datacenters zoals in geval van bijvoorbeeld Google) worden aangeboden.

Bestuurders hebben gezamenlijk besloten om alle datagegevens van Midden-BrabantGlas in een private cloud op te slaan zodat uw gegevens ook altijd binnen Nederland zullen blijven en waar alleen de Nederlandse wetgeving van toepassing is. Alle bestuurders en werkgroepleden hebben zo rechtstreeks vanuit hun Office 365 omgeving vanuit thuis toegang tot alle bestanden die voor zijn/haar functie nodig zijn en kunnen die ook op de cloud bewerken zodat iedereen altijd over de laatste versie kan beschikken. De andere gegevens, bijvoorbeeld ook de vergaderverslagen van de andere coöperaties kunnen zij wel inzien maar niet wijzigen. Open en transparant maar wel maximaal beveiligd. De back-up daarvan staat daarbij weer in een ander datacenter zodat bij een brand of anderszins alle data volledig beschikbaar blijft. Nefos B.V., die voor ons private clouddiensten levert, huurt daarbij serverruimte bij NorthC in Eindhoven en daarnaast ook back-up ruimte in het datacenter van BRE (EFX ruimte) dat ook in Eindhoven is gevestigd. Op beide datacenters zijn ook onze core-switches geplaatst door aQuestora zodat bij uitval van de ene switch de andere switch ongestoord overneemt. De datacenters zijn via twee glasvezelroutes door Eindhoven aan elkaar gekoppeld en daarmee is onze belichtingsapparatuur onderling redundant gekoppeld.

Wilt u meer weten mail ons projectbureau support@midden-brabantglas.nl of bel 06-54661488.