ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

20 augustus 2020

Zoals gebruikelijk houden de lokale coöperaties in augustus/september hun Algemene Ledenvergadering. Ondanks de corona willen de besturen toch persoonlijk aan de leden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. U ontvangt persoonlijk een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van uw coöperatie.

Voor deze vergaderingen zijn locaties gekozen, waar op basis van het aantal aanwezigen in voorgaande jaren, voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden.

Op de agenda van de vergadering staan de gebruikelijke agendapunten, zoals vaststellen van de jaarrekening, verlenen decharge en bestuursverkiezing. Ook willen de besturen dit jaar een toelichting geven op de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn gehouden in het kader van verbetering van de leefbaarheid in het buitengebied. 

De Algemene Ledenvergaderingen zijn gepland:

GilzeEnRijenGlas        1 september 2020                  
CC Den Heuvel, Heuvelstraat 5, 5131 AP,  Alphen

Baarle-NassauGlas     8 september 2020                  
CC Den Heuvel, Heuvelstraat 5. 5131 AP Alphen

GroeneWoudGlas      14 september 2020                
Guldenberg Hotel, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt

LangstraatGlas           24 september 2020                
Cultureel Centrum Zidewinde, Julianastraat 1, 5161 BA, Sprang-Capelle

LET OP: in verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u om zich aan te melden voor de vergadering. Als u zich niet aanmeldt, kunnen wij u ook niet tot de vergadering toelaten. In de persoonlijke uitnodiging, die u per mail ontvangt, vindt u waar u zich kunt aanmelden.