Terugblik op vier algemene ledenvergaderingen

10 november 2020

Ondanks de coronamaatregelen, hebben in september de coöperaties Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, Groenewoudglas en LangstraatGlas hun jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Naast de formele eigen agendapunten, zoals jaarrekening en bestuursverkiezing, werden ook de samengevoegde cijfers van Midden-BrabantGlas over 2019 gepresenteerd.

De aanleg van het netwerk werd begin 2019 afgerond. Vanaf die tijd zijn de inkomsten uit het netwerk op het gewenste niveau. Het resultaat van Midden-BrabantGlas Groep (alle vier de lokale coöperaties en Midden-BrabantGlas) over 2019 was dan ook positief. De meerjarenplanning laat nog steeds een positief beeld zien. De verwachting is nog steeds dat de bankschuld een aantal jaren eerder dan voorzien kan worden afgelost. 

Op alle vier de vergaderingen werd ingestemd met een investeringsbegroting voor Midden-BrabantGlas voor 2020/2021. Zo staat een uitbreiding van het netwerk op de planning in Herpt. Daar hebben zich onlangs ruim 90 mensen aangemeld voor een glasvezelverbinding via Midden-BrabantGlas. Ook in andere kleine kernen verwachten we een mogelijke uitbreiding van het glasvezelnetwerk. Daarnaast melden zich mensen voor een glasvezelverbinding langs het bestaande glasvezelnetwerk. En op sommige plaatsen worden kleine uitbreidingsplannen gerealiseerd, waarvan de bewoners ook willen aansluiten op ons netwerk.

Om deze uitbreidingen/aansluitingen te kunnen realiseren heeft Midden-BrabantGlas (nog) niet voldoende investeringscapaciteit, zodat een beroep moet worden gedaan op een bankfinanciering. In totaal verwachten we een investering van € 348.000,00, waarvan we uit eigen middelen € 68.000,00 kunnen financieringen. Voor de overige € 280.000,00 sluit Midden-BrabantGlas een kortlopende bankfinanciering af. Alle vier de algemene ledenvergaderingen stemden er mee in dat hun afgevaardigde in het bestuur van Midden-BrabantGlas het besluit kan nemen voor een kortlopende financiering op basis van deze investeringsbegroting.