Door samenwerking toch glasvezel in Herpt

15 november 2020

Het is een initiatiefgroep van acht personen in Herpt gelukt om in exact vier weken tijd voldoende mensen en middelen te verzamelen om in coöperatief verband glasvezel aan te leggen. Hoe ze dat hebben gedaan, vertellen Esther Dirks en Richard Zoet, twee van de initiatiefnemers.

In juni maakte Delta Fiber Netwerk bekend dat zij bij voldoende deelname glasvezel zouden aanleggen in een aantal kleine kernen van de Gemeente Heusden, waaronder Herpt. “Delta Fiber Nederland gaf veel informatie via folders en brieven, maar het was eens hele puzzel om te achterhalen wat de maandelijkse kosten zouden worden voor een aansluiting” zegt Esther Dirks. “Ik ging te raden bij mijn zus, die al een glasvezelaansluiting heeft via Midden-BrabantGlas. Een coöperatie en dus een kleinere organisatie met directe lijnen naar de gebruikers. Zo kwam ik in contact met Jo van de Pas, de projectleider van Midden-BrabantGlas. Er waren nog een aantal mensen in Herpt geïnteresseerd in Midden-BrabantGlas. Op een informatieavond zette Jo van de Pas alle informatie op een rij en gaf hij aan op welke voorwaarden Midden-BrabantGlas glasvezel kon aanleggen in Herpt.”

“Ondanks dat de aansluiting bij Delta Fiber Netwerk als gratis wordt aangeprezen en er bij Midden-BrabantGlas eenmalig € 500,00 betaald moet worden, sprak met name de coöperatieve aanpak van Midden-BrabantGlas aan. Geen monopolie van een groot commercieel bedrijf, dat streeft naar zoveel mogelijk winst voor aandeelhouders, maar een coöperatie zonder winstoogmerk. Daarbij komt ook nog dat we als leden van de coöperatie zelf mede-eigenaar zijn van het glasvezelnetwerk. Dus hebben we als gebruikers meer invloed op de gang van zaken bij Midden-BrabantGlas dan bij het commerciële Delta Fiber Netwerk. Een extra pluspunt van Midden-BrabantGlas is de doelstelling om via de glasvezel bij te dragen aan de leefbaarheid van het dorp. Zoals bijvoorbeeld brand- en inbraakbeveiliging en zorg op afstand” vult Richard aan.

De initiatiefgroep zette zich vervolgens in om het door Midden-BrabantGlas gevraagde aantal deelnemers en kapitaal te werven. Twee aan twee zijn zij bij alle huizen in Herpt langsgegaan om uitleg te geven. “Het feit dat we dorpsgenoten zijn en geen verkopers, maakte het in eerste instantie makkelijker om in gesprek te raken. De voordelen van aansluiting bij Midden-BrabantGlas deden de rest. Een goede internetverbinding wordt meer en meer een levensbehoefte, zeker in deze tijd van corona waar mensen thuis moeten werken en kinderen digitaal les krijgen. Bovendien is het een goede bijdrage voor de leefbaarheid in het dorp” aldus Richard.

Na nog een informatieavond te hebben georganiseerd voor mensen die nog vragen hadden, was het benodigde aantal deelnemers nog niet behaald. Daarom werden voor een tweede maal die mensen bezocht die bij het eerste bezoek wel interesse toonden, maar zich nog niet definitief aanmelden. Dat resulteerde op de sluitingsdatum voor inschrijving in 83 aanmeldingen en € 84.500,00 bijdrage aan het eigen vermogen. Een superprestatie in korte tijd. Inmiddels staat de teller op 97 aanmeldingen.

Midden-BrabantGlas heeft vervolgens een vergunningaanvraag ingediend bij Gemeente Heusden voor de aanleg van glasvezel in Herpt. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2021 de aanleg in Herpt kunnen afronden.

Voorafgaand daaraan is met de consumentenproviders afgesproken dat zij op zaterdag 16 januari 2021 in Herpt aanwezig zijn om de deelnemers van informatie te voorzien over de pakketten die zij aanbieden. Er is dan nog voldoende tijd om een keuze te maken uit de verschillende aanbieders. In samenwerking met de initiatiefgroep wordt gekeken op welke manier deze bijeenkomst Coronaproof kan worden gehouden.

Wat deelnemers nu al wel kunnen doen, is zorgen dat zij een e-mailadres hebben dat niet gekoppeld is aan de huidige provider (b.v. xx@hetnet.nl, xx@kpnmail.nl of xx@ziggo.nl).  Men kan in dat geval overstappen op een gratis mailserverdienst (b.v. hotmail, gmail of outlook). Wacht hier niet mee, zodat er voldoende tijd is om al je persoonlijke contacten hiervan op de hoogte te brengen. En vergeet ook niet om het nieuwe e-mailadres aan de coöperatie door te geven. 

Misschien zijn er nog andere kleine kernen in het gebied van Midden-BrabantGlas waar men graag een glasvezelaansluiting wil hebben. Als er een initiatiefgroep in deze kernen is, die zich hier voor wil inzetten, dan kunnen zij rekenen op de medewerking van Midden-BrabantGlas. Ook de initiatiefgroep van Herpt wil hun ervaringen graag delen met anderen.