Bestuurswisseling bij Midden-BrabantGlas

17 november 2020

In het bestuur van Midden-BrabantGlas is Johan Martens als vertegenwoordiger van GroenewoudGlas opgevolgd door Chrétien Bergmans. In het dagelijkse leven is hij manager van de Post Master-opleidingen Techniek bij Avans Hogeschool.

Chrétien is al twee jaar bestuurslid van GroenewoudGlas met in zijn portefeuille extra aandacht voor de werkgroep Leefbaarheid. In het bestuur van Midden-BrabantGlas zal hij de portefeuille van secretaris overnemen van Jos Rijvers, de voorzitter van BaarleNassauGlas. Het penningmeesterschap wordt met het vertrek van Johan overgenomen door Eugène Kuis, de voorzitter van LangstraatGlas.

Johan gaat zich weer helemaal focussen op zijn prachtige zorgboerderij, waar in deze Corona-tijd weinig tijd voor andere zaken over blijft. Johan stond mee aan de wieg van Midden-BrabantGlas en heeft gedurende de aanleg van het netwerk uitstekend gelet op een goede besteding van het ingelegde ledenvermogen. Hiermee heeft hij mede de basis gelegd van een gezonde en rendabele bedrijfsvoering. Vanuit het bestuur van Midden-BrabantGlas spreken wij mede namens alle leden van de coöperaties hiervoor graag onze dank uit.