Wie wil helpen met de verdichting van ons netwerk in de buitengebieden?

18 februari 2021

Bij de aanleg van het netwerk van Midden-BrabantGlas zijn bij de aanleg voorzieningen getroffen om het netwerk later “nog verder te kunnen verdichten” om uiteindelijk alle adressen in het buitengebied aan te sluiten. Bij de nog niet aangesloten panden hebben we daarvoor extra buizen of lussen in de aansluitkabels aangebracht zodat de aansluiting relatief vrij eenvoudig kan worden gerealiseerd.

Nu het netwerk als geheel is aangelegd en opgeleverd, is het tijd planmatig de nog niet aangesloten adressen nog eens te benaderen met de vraag of op dit moment een aansluiting op het netwerk toch het overwegen waard is. Zeker nu tijdens de Corona Lock down de meerwaarde van een hoogwaardige verbinding in met name de buitengebieden nadrukkelijk is aangetoond.

Tevens zijn er op dit moment werk- en klankbordgroepen actief die samen met Avans Hogeschool, de provincie, de veiligheidsregio en de brandweer en een aantal gemeenten in nauwe samenwerking met Midden-BrabantGlas diensten onderzoeken die ruimte geven aan de lokale buurtschappen om maximaal gebruik van de technische mogelijkheden van ons glasvezelnetwerk te maken. Een versterking van de aloude buurtschappen met een ICT-jasje, en daar willen we natuurlijk iedereen bij betrekken.

Wij zijn op zoek naar leden voor een “werkgroep Aanleg” die de besturen van de vier moedercoöperaties en Midden-BrabantGlas willen bijstaan om een planmatige werving van nieuwe leden in met name de buitengebieden vorm te geven. Dit zal dan leiden tot een verdichting en betere uitnutting van de huidige infrastructuur en draagt dan ook bij aan een hogere inkomstenstroom en de mogelijkheid om de bestaande bankleningen sneller af te kunnen lossen, waarna de maandtarieven op een kortere termijn kunnen dalen. 

Belangstellenden kunnen zich melden via ‘ werkgroepaanleg@midden-brabantglas.nl ‘