Hoe helpen studenten ons om onze idealen te verwezenlijken?

14 mei 2021

De coöperatie Midden-BrabantGlas heeft naast het exploiteren van een supersnel glasvezelnet ook het verhogen van de leefbaarheid in het buitengebied als doelstelling. Maar wat betekent dit en hoe kunnen we hier stappen in zetten. Soms komt er een kans voorbij waarbij de jongere generatie daarvoor met mooie suggesties komt.

Bestuurskunde studenten van Avans Hogeschool hebben onder begeleiding van een tweetal docentonderzoekers door gesprekken met leden, maar ook met andere glasvezel coöperaties mogelijke ideeën getoetst. En hun conclusies daarna in een onlinepresentatie uiterst professioneel gedeeld met de leden van de werkgroep Leefbaarheid. Zij kwamen tot de conclusie dat het meest kansrijke idee is om een digitale toepassing te ontwikkelen (een ‘app’) die de sociale cohesie vergroot en de zorg voor ouderen ondersteunt. Zij hadden een paar voorbeelden erg ver uitgewerkt zoals een app voor boodschappendiensten, openbaar vervoer en dergelijke, maar ook de ondersteuning door middel van een intelligent polshorloge. Het was smullen om te horen hoeveel kansen deze jongeren zagen. Met de docenten van Avans gaan we deze kansen verder onderzoeken en uitwerken. En spraken we af dat we volgend jaar weer met een aantal studenten opnieuw een dergelijk onderzoek gaan doen.

Wij willen de leden die het gesprek met de studenten zijn aangegaan bedanken voor hun bijdrage en hun betrokkenheid bij de glasvezel coöperatie.

Wie hier meer van wil weten, of zelf mee wil denken over de manier waarop we de leefbaarheid in het buitengebied verhogen, stuur dan een mail naar hetnutvanuwnet@midden-brabantglas.nl. Wij beantwoorden jouw vraag of nodigen je uit voor een bijeenkomst om hierover na te denken.