MIDDEN-BRABANTGLAS POSITIEF VERNOEMD IN PROVINCIAAL ADVIESRAPPORT

16 augustus 2021

Afgelopen juni is door BRABANTADVIES – een adviesorgaan van de provincie – een rapport uitgebracht over de meerwaarde van dataplatforms met als subtitel “HOE DATAPLATFORMS ONDERNEMEN, SAMENWERKEN, SAMENLEVEN EN BESTUREN IN BRABANT VERANDEREN EN WAT DIT BETEKENT VOOR DE PROVINCIE”.


In dit rapport wordt Midden-BrabantGlas als praktijkvoorbeeld van maatschappelijke innovatie vernoemd. Over Midden-BrabantGlas wordt het volgende geschreven: “Concluderend kunnen we stellen dat de, door de burgers zelf tot stand gebrachte, digitale non- commerciële open infrastructuur in het buiten- gebied nu resulteert in een platform dat nuttig of relevant wordt voor gemeentelijk en provinciaal beleid. Door dit platform is er nu meer ruimte voor sociale innovaties en heeft de provincie mogelijk toegang tot data die kunnen helpen bij beleidsvorming en uitvoering. Kortom: eigenaarschap van infrastructuur en data en gelijke, veilige toegang zijn wezenlijk voor de ruimte die burgers en overheden hebben (en houden!) om zelf maatschappelijk te innoveren.

Coöperaties en initiatieven als MBG hebben de potentie om partners te worden van gemeenten en provincie in de aanpak van maatschappelijke opgaven. “

Waarvan acte!

Het hele rapport kunt u hier raadplegen.