TERUGBLIK OP VIER ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

1 november 2021

In september hebben de coöperaties Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, Groenewoudglas en LangstraatGlas hun jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen gehouden.

Tijdens deze vergaderingen legden de besturen van de coöperaties verantwoording af over de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 en vonden bestuursverkiezingen plaats. 

Daarnaast werden de samengevoegde cijfers van Midden-BrabantGlas over 2020 gepresenteerd. Het jaar is met een positief saldo afgesloten en voor 2021 wordt eveneens een positief resultaat verwacht. Met de afronding van de aanleg van het netwerk, komen de lokale coöperaties en Midden-BrabantGlas in een nieuwe fase. Het afgelopen jaar stond dan ook vooral in het teken van de transformatie van projectorganisatie naar exploitatieorganisatie. Zo zijn procedures en werkwijzen in een handboek opgenomen en worden daar waar mogelijk de kosten beperkt.

Ter afsluiting werd aan de hand van stellingen gediscussieerd met de bezoekers van de vergaderingen over de leefbaarheid van het buitengebied. Wat is leefbaarheid? Welke voorzieningen zijn nodig om veilig en gezond in het buitengebied te kunnen wonen? Wat kan Midden-BrabantGlas bijdragen aan de leefbaarheid van het buitengebied?

Wilt u als lid ook meepraten over leefbaarheid in het buitengebied? Laat het ons weten, we gaan graag met u in gesprek. Aanmelden kan via voorzitter@midden-brabantglas.nl of neem contact op met uw eigen coöperatie.