NIEUWE VOORZITTER BAARLE-NASSAUGLAS: JAN SCHEEPERS

5 november 2021

Bij de algemene ledenvergadering (ALV) op 22 september jl. is Jan Scheepers aangetreden als nieuw bestuurslid voor Baarle-NassauGlas (BNG). Hij heeft daarna de functie van voorzitter overgenomen van Jos Rijvers. Daarmee vertegenwoordigt hij BNG ook in de ledenvergaderingen van Midden-BrabantGlas (MBG). Bij MBG heeft hij tevens een aantal bestuurstaken op zich genomen. Hij stelt zich hieronder even voor:

“Ik ben 63 jaar en woon in Galder samen met mijn vrouw. Ik heb als officier gewerkt bij de Koninklijke Luchtmacht en ben nu met functioneel leeftijdsontslag. Hierdoor heb ik wat meer tijd voor hobby’s en ook voor vrijwilligerswerk. Ik ben al een aantal jaren betrokken bij onze coöperatieve glasvezel. Eerst vanuit de dorpsraad van Galder-Strijbeek met het promoten van de aanleg, ook in de kern. Van 2018-2020 was ik lid van de kascommissie van BNG. Vanaf vorig jaar ben ik voor BNG ook lid geworden van de Werkgroep Leefbaarheid. Toen viel me op hoeveel werk, vooral bij MBG, gedaan moet worden met een beperkt aantal vrijwillige bestuurders. Onze coöperatie is een grote onderneming geworden, die op professionele wijze geleid wordt en dat moet ook zo blijven. Daar hangt voor ons allen, als leden, veel vanaf. Ik heb me toen aangemeld voor de vacant komende positie in bet bestuur van BNG en aangeboden een deel van het bestuurswerk van MBG op me te nemen. 

Ik vind het mooi dat naast het aanleggen en exploiteren van het glasvezelnetwerk, de leefbaarheid van het buitengebied een belangrijke plaats inneemt bij de coöperatie. Daar werk ik graag aan mee. 

Ook vind ik het belangrijk dat we energie stoppen in de verdere aanleg. De coöperatie heeft nog veel lege lussen liggen. Daarop kunnen we dus veel nieuwe woningen en bedrijven aansluiten. En daarmee genereren we dan extra inkomsten, waardoor onze leningen sneller kunnen worden afgelost en een lager maandbedrag (ook sneller) in het verschiet ligt. 

Ik zie ons coöperatief glasvezelnetwerk als een groot goed. We zijn allen mede-eigenaren van een uniek netwerk. Hoewel we klein zijn ten opzichte van de grote commerciële spelers, kunnen we door relatief lage kosten daarmee toch concurreren. Dat kan vooral omdat we met vrijwilligers werken. Maar die moeten er dan wel zijn. Ik zie dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor taken die nu eenmaal in onze coöperatie gedaan moeten worden. Zo heeft BNG nog steeds geen nieuw lid voor de kascommissie kunnen vinden voor het lopende jaar. Ook zijn we op zoek naar leden voor de werkgroepen Leefbaarheid en Aanleg. Samen kunnen we in onze coöperatie veel bereiken. Ik nodig u van harte uit om mijn voorbeeld te volgen en ook een steentje bij te dragen.”