UITBREIDING VAN HET NETWERK

1 februari 2022

De algemene ledenvergadering van Coöperatie Glasnet Kaatsheuvel (Glasnet Kaatsheuvel) heeft besloten om zich aan te sluiten bij Midden- BrabantGlas / LangstraatGlas. Glasnet Kaatsheuvel is een initiatief van ondernemers op het bedrijventerrein van Kaatsheuvel en telt op dit moment zo’n 45 leden. Gezien de trends in

‘glasvezelland’ is Glasnet Kaatsheuvel van mening dat het verstandiger is om op te gaan in een grotere organisatie. In hun zoektocht naar een passende partner, kwamen zij uit bij Midden- BrabantGlas gezien het coöperatieve karakter van zowel Glasnet Kaatsheuvel als Midden- BrabantGlas / LangstraatGlas. Het open netwerk van Midden-BrabantGlas past in de visie van Glasnet Kaatsheuvel. Bovendien staat Midden-BrabantGlas in voor de continuïteit en kwaliteit van het netwerk en levert goede services.

Coöperatie Midden-BrabantGlas wil graag aan het verzoek van Glasnet Kaatsheuvel gehoor geven en hun netwerk overnemen. Betaling zal plaats vinden met gesloten beurzen door gelijktijdige storting van ledenkapitaal. In de komende periode wordt het netwerk van Glasnet Kaatsheuvel gekoppeld aan het netwerk van Midden-BrabantGlas, waarna de deelnemers van Glasnet Kaatsheuvel als nieuwe leden van LangstraatGlas gebruik kunnen maken van ons netwerk.

Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom.