LEEFBAARHEID: WAT IS DAT VOLGENS U?

10 februari 2022

Ter afsluiting van de Algemene Ledenvergaderingen 2021 van BaarleNassauGlas, GilzeRijenGlas, GroenewoudGlas en LangStraatGlas discussieerden de aanwezige leden aan de hand van stellingen over de leefbaarheid van het buitengebied. De werkgroep Leefbaarheid van MiddenBrabantGlas wilde graag van de deelnemers aan de vergaderingen weten wat MiddenBrabantGlas zou kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van het buitengebied.

De onderstaande stellingen werden uitgebreid besproken:

Stelling 1: Leefbaarheid is bedrijvigheid in het buitengebied
Stelling 2: Leefbaarheid is blijven wonen in een omgeving waarin je je thuis voelt
Stelling 3: Leefbaarheid is veilig wonen en werken in het buitengebied
Stelling 4: Leefbaarheid wordt bevorderd door een buurtnetwerk
Stelling 5: Leefbaarheid is (bereikbare) zorg in het buitengebied
Stelling 6: Leefbaarheid is meten en weten hoe leefbaar het buitengebied is

De uitkomsten waren divers en uiteenlopend en kunnen als volgt worden samengevat: