TRANSPARANTIE NAAR ONZE LEDEN

1 mei 2022

In een wereld waar transparantie soms ver te zoek is heeft Midden-BrabantGlas besloten om de leden van de vier moeder coöperaties LangstraatGlas, GroenewoudGlas, Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas meer direct toezicht te bieden op het financiële reilen en zeilen van Midden-BrabantGlas.

De besturen van de vier moeder coöperaties hebben besloten om in het Huishoudelijk Reglement van Midden-BrabantGlas op te nemen dat de jaarcijfers van Midden-BrabantGlas pas kunnen worden goedgekeurd nadat er een advies van een Financiële Commissie is uitgebracht. Deze Financiële Commissie zal bestaan uit de leden van de kascommissies van de vier moede coöperaties. 

De leden van de vier regionale kascommissies krijgen er dus een verantwoordelijke taak bij. Zij kijken in het vervolg niet alleen naar de beperkte cijfers van de eigen coöperaties, maar moeten zich ook uitspreken over de wijze waarop de boeken van Midden-BrabantGlas worden gevoerd.