LEEFBAARHEID: WAT IS DAT?

5 mei 2022

Naast het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied heeft onze coöperatie ook als doel “Het ondersteunen van relevante maatschappelijke projecten van de lokale gemeenschappen”. 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven al aangegeven hebben we daarvoor een samenwerking met de Avans Hogeschool. Momenteel zijn twee studenten van Avans voor ons aan de slag om op basis van literatuurstudie het containerbegrip Leefbaarheid in het buitengebied in te kaderen om op het buitengebied gerichte acties meer focus te kunnen geven. Hierbij valt o.a. te denken aan digitale bereikbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen en hoe sociale cohesie wordt ervaren. We hebben de studenten uitgedaagd om bij deze elementen te kijken hoe deze met een digitale connectie ook voor het buitengebied van betekenis kunnen zijn.

Een tweede studieopdracht is het maken van een serie gemakkelijk visueel toegankelijke informatiebulletins die wij kunnen gebruiken om in de nieuwsbrieven en op de website de gevaren van internetmisbruik onder de aandacht van onze leden te brengen.

In een volgende nieuwsbrief presenteren we de resultaten van deze twee opdrachten.