Buitengebied Midden-Brabant al 5 jaar superglasvezel

1 juni 2022

Coöperatie Midden-BrabantGlas viert dit jaar haar vijfjarig jubileum. Vijf jaar een snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk, voor de leefbaarheid in het buitengebied. Voorzitter Joost Bol deelt in een interview zijn visie daarop.

Voorzitter Joost Bol bij een verdeelstation (PoP) van Midden-BrabantGlas (Foto Jan Scheepers)

Toekomst in eigen hand genomen

In navolging van eerdere initiatieven op het platteland in Oost-Brabant, werden in Midden-Brabant in 2017 vier glasvezelcoöperaties opgericht: Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en Langstraatglas. Gezamenlijk hebben die toen een dochtercoöperatie opgericht, Midden-BrabantGlas (MBG).

Commerciële providers leggen graag glasvezel aan in steden en dorpen. Maar in de echte buitengebieden zijn de kosten te hoog voor hun verdienmodel. Het zag ernaar uit dat de mensen daar verstoken zouden blijven van glasvezel. Terwijl de internetsnelheden in de buitengebieden juist het laagst waren, door de grote afstanden via de koperdraad naar de KPN-centrale. Ook op het platteland bestaat een behoefte aan snel en betrouwbaar internet. Een (agrarisch) bedrijf moet steeds meer data versturen. En de behoefte voor thuiswerken, studeren, tv kijken en spelletjes wijkt in het buitengebied ook niet af van de stad.

Het heft werd in eigen hand genomen. Enthousiaste kartrekkers gingen de deuren langs. Er werden informatieavonden gehouden. Steeds meer mensen meldden zich aan en waren bereid samen te investeren. Joost Bol: “Op basis daarvan kregen we een banklening. En gingen we van start.” 

Uniek netwerk

Het MBG-glasvezelnetwerk is grotendeels van 2017 tot 2019 aangelegd. De jaren daarna is het nog verder uitgebreid. Het netwerk is nu ruim 800 km lang. De aanlegkosten waren ongeveer € 4000 per aansluiting. Inmiddels zijn de marktprijzen voor de aanleg per meter verdubbeld en zou zo’n groot project niet gemakkelijk meer uitvoerbaar zijn.

Joost: “We hebben nu 4500 leden in (delen van) zestien gemeenten. Van Den Bosch tot Baarle-Nassau. De leden, in feite mede-eigenaars van het glasvezelnetwerk, zijn heel tevreden. Heel bijzonder is verder de hoge kwaliteit waarmee het netwerk is aangelegd. Wij bieden aan alle leden in feite de kwaliteit van een zakelijke aansluiting (FttO). Dat doet verder niemand in Nederland.” Zo zijn alle hoofdverbindingen dubbel (redundant) uitgevoerd. En naar ieder aangesloten huis lopen twee glasvezels. “Door die kwaliteit was ons glasvezelnetwerk de afgelopen vier jaar 100% beschikbaar, uitgezonderd graafschades veroorzaakt door derden.”

MBG heeft als een van de weinigen in Nederland een echt open glasvezelnetwerk en levert in principe ook het datatransport (belichting). Daarvoor wordt aan de leden een maandelijkse contributie gevraagd. Daarin zit ook een bedrag om de leningen af te lossen. Als dat is gebeurd, kan het maandbedrag omlaag. “De leden zijn vrij in hun keuze van de providers voor internet, tv en telefoon die op het MBG-glasvezelnetwerk aanbieden. We hebben nu vier consumenten providers en een veel groter aantal zakelijke providers op ons netwerk. We verwachten er binnenkort nog meer.”

Verder groeien

MBG heeft als coöperatie geen winstoogmerk en houdt de bedrijfskosten laag. Joost: “Daarom is de maandelijkse bijdrage niet verhoogd in de vijf jaar dat we bestaan. Het maandbedrag dat onze leden aan MBG en providers betalen, is nu al concurrerend met commerciële aanbieders. En het wordt steeds gunstiger voor ons als coöperatie.”

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit vrijwilligers. Operationele werkzaamheden zijn in belangrijke mate uitbesteed aan professionele bedrijven. “We hebben één projectmanager, Jo van de Pas, die ons met veel technische kennis en passie ondersteunt. Het succes van MBG is in belangrijke mate toe te schrijven aan zijn ervaring en inzet.”

Een verschil met commerciële aanbieders is dat MBG bij het aangaan van het lidmaatschap een ledenbijdrage en aanvullende aansluitkosten vraagt. Commerciële aanbieders leggen zogenaamd ‘gratis’ aan, maar vermijden het buitengebied. In het gebied waar MBG ligt, sluit men op verzoek nog steeds woningen of bedrijven aan, ook op bedrijfsterreinen. “We hebben een reservecapaciteit in ons netwerk ingebouwd voor na-aansluiters. Afhankelijk van de afstand, kan een enkele aansluiting kostbaar worden. De kosten zijn natuurlijk lager als bewoners ter plaatse er een gezamenlijke actie van maken. Wij helpen daar graag bij.”

Leefbaarheid

Het achterliggende doel van coöperatie MBG is de leefbaarheid in het buitengebied te vergroten. Joost: “Dat betekent dat het ons niet alleen gaat om het glasvezelnetwerk, maar juist wat je ermee kunt doen.” Om de leefbaarheid te verbeteren zijn er bij andere organisaties ook veel initiatieven. Daarom werkt MBG graag samen met de provincie, gemeentes, zorginstanties en opleidingen, zoals Avans. “Wij kunnen ons netwerk ook ter beschikking stellen als proeftuin aan die instanties om dingen uit te proberen”.

Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum houdt MBG een ledenactie, gericht op (langer) veilig thuis wonen voor ouderen, alleenstaanden en hulpbehoevenden. “Wij stellen daarvoor 40 gratis ‘Leefsamen’ pakketten van de firma Akkedeer ter beschikking aan onze leden. Bijzonder is dat dit systeem werkt met ‘sociale alarmering’. Dat betekent dat vertrouwde personen een oogje in het zeil kunnen houden, in plaats van een alarmcentrale.”